Melinska Stenografförbundets webbplats - översikt  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Översikt över webbplatsen

 

Innehållsförteckning

 

 

Innehåll – löpsedel
Vad är?
Pröva på!
Förbundet
Föreningarna
Tidningen
Litteratur
Kurser
Tävlingar och prov
Bli medlem!
Stenografins historia
Länkar
Gästbok

Förstasidan
:
:...Innehållssidan – löpsedel
    :
    :...Vad är stenografi?
    :   :
    :   :...Debattstenografering
    :       :...Att skilja mellan tal och skrift
    :
    :...Pröva på stenografi! (exempel 1, uppgift1)
    :   :   :
    :   :   :...Vokaler
    :   :   :   :...Dito med skrivrörelser
    :   :   :
    :   :   :...Konsonanter
    :   :   :   :...Dito med skrivrörelser
    :   :   :
    :   :   :...Konsonantsammansättningar
    :   :   :   :...Dito med skrivrörelser
    :   :   :
    :   :   :...Samlade tecken
    :   :       :...Dito med rörliga vokaler
    :   :       :...Dito med rörliga konsonanter
    :   :       :...Dito med rörliga konsonantsammansättningar
    :   :
    :   :...Sida 2 (lösning 1, exempel 2, uppgift 2)
    :   :...Sida 3 (lösning 2, exempel 3a-3c)
    :   :...Sida 4 (exempel 3d, uppgift 3)
    :   :...Sida 5 (lösning 3, exempel 4, uppgift 4)
    :   :...Sida 6 (lösning 4, exempel 5, uppgift 5)
    :   :...Sida 7 (lösning 5, uppgift 6)
    :   :...Sida 8 (lösning 6, exempel 6)
    :
    :...Stenografförbundet
    :   :
    :   :...Stadgar
    :   :
    :   :...Förtroendevalda
    :   :   :...Förtroendevalda 2000
    :   :   :...Förtroendevalda 1999
    :   :   :...Förtroendevalda 1998
    :   :
    :   :...Kontaktpersoner
    :   :
    :   :...Årsmötet 2001 – information och kallelse
    :   :   :...Årsmötet 2001 – föredragningslista
    :   :
    :   :...Verksamhetsberättelse 2000
    :   :   :   :...Förbundet på Drottninggatans bokbord 2000-08-27
    :   :   :   :...Utveckling av webbplatsen under år 2000
    :   :   :
    :   :   :...Ekonomi i sammandrag för år 2000
    :   :
    :   :...Årsmötet 2000 – information och kallelse
    :   :   :...Årsmötet 2000 – föredragningslista
    :   :
    :   :...Verksamhetsberättelse 1999
    :   :   :...Ekonomi i sammandrag för år 1999
    :   :
    :   :...Årsmötet 1999 – information och kallelse
    :   :   :...Årsmötet 1999 – föredragningslista
    :   :
    :   :...Verksamhetsberättelse 1998
    :       :...Ekonomi i sammandrag för år 1998
    :
    :...Stenografföreningarna
    :   :
    :   :...Stenografföreningen Borås Melinare
    :   :...Göteborgs Stenografiförening
    :   :...Stenografins vänner i Skåne
    :   :
    :   :...Melinska Stenografföreningen i Stockholm
    :   :   :...Historisk tillbakablick
    :   :
    :   :...Örnsköldsviks Stenografiförening
    :   :...Östgöta melinare
    :
    :...Tidningen Stenografen
    :   :
    :   :...Stenografisk läsning ur tidningen
    :   :
    :   :...Innehållsförteckning 2001, kronologisk med länkar
    :   :...Innehållsförteckning 2001, systematisk-alfabetisk med länkar
    :   :...Innehållsförteckning 2000, kronologisk med länkar
    :   :...Innehållsförteckning 2000, systematisk-alfabetisk med länkar
    :   :...Innehållsförteckning 1999, kronologisk med länkar
    :   :...Innehållsförteckning 1999, systematisk-alfabetisk med länkar
    :   :...Innehållsförteckning 1998, kronologisk med länkar
    :   :...Innehållsförteckning 1998, systematisk-alfabetisk med länkar
    :   :...Innehållsförteckning 1997, systematisk-alfabetisk
    :   :...Innehållsförteckning 1996, systematisk-alfabetisk
    :   :...Innehållsförteckning 1995, systematisk-alfabetisk
    :   :...Innehållsförteckning 1994, systematisk-alfabetisk
    :   :
    :   :...Innehållsförteckning 1994–1998, systematiskt-alfabetisk
    :   :...Innehållsförteckning 1994–1998, efter författare
    :   :
    :   :...Stenografen år 1998
    :   :   :
    :   :   :...Nr 1/1998: Insidan – sid 2
    :   :   :...Nr 1/1998: Årsplan 1998 – sid 9
    :   :   :...Nr 1/1998: Interstenokongress – sid 13
    :   :   :
    :   :   :...Nr 2/1998: Insidan – sid 18
    :   :   :...Nr 2/1998: Om du visste, min son ...! – sid 19
    :   :   :...Nr 2/1998: Ett favoritlexikon – sid 19
    :   :   :...Nr 2/1998: Ett årsmöte för 75 år sedan – sid 20
    :   :   :...Nr 2/1998: Stipendier för stenografer – sid 20
    :   :   :...Nr 2/1998: Att skilja mellan tal och skrift – sid 24
    :   :   :...Nr 2/1998: Exempel på talspråksredigering – sid 25
    :   :   :
    :   :   :...Nr 3/1998: Insidan – sid 34
    :   :   :...Nr 3/1998: Stipendieverksamhet – sid 35
    :   :   :...Nr 3/1998: Årsmötet – sid 36
    :   :   :...Nr 3/1998: Jubileumsvisa – sid 39
    :   :   :...Nr 3/1998: Stenografins dag i Borås – sid 42
    :   :   :...Nr 3/1998: Seder och bruk – sid 45
    :   :   :
    :   :   :...Nr 4/1998: Insidan – sid 50
    :   :   :...Nr 4/1998: Interstenokongress i Lausanne – sid 51
    :   :   :...Nr 4/1998: Från Lilla Nygatan till Sveavägen – sid 53
    :   :   :...Nr 4/1998: Stenografins dag i Malmö – sid 53
    :   :   :...Nr 4/1998: Niklas Varisto, världsmästare i stenografi – sid 57
    :   :   :...Nr 4/1998: Unga stenografer får stipendium – sid 60
    :   :   :
    :   :   :...Nr 5/1998: Insidan – sid 66
    :   :   :...Nr 5/1998: Det nya språket – nya SAOL – sid 71
    :   :   :...Nr 5/1998: Punktlöst är gammalmodigt! – sid 72
    :   :   :
    :   :   :...Nr 6/1998: Insidan – sid 82
    :   :   :...Nr 6/1998: Intervju med Yvonne Ångström – sid 90
    :   :
    :   :...Stenografen år 1999
    :   :   :
    :   :   :...Nr 1/1999: Insidan – sid 2
    :   :   :...Nr 1/1999: Stenografisk omdaning av Stenografen – sid 3
    :   :   :...Nr 1/1999: Evy Ericsson till minne – sid 4
    :   :   :...Nr 1/1999: Karl-Erik Skarvall till minne – sid 5
    :   :   :...Nr 1/1999: Vår hemsida – sid 9
    :   :   :
    :   :   :...Nr 2/1999: Insidan – sid 18
    :   :   :...Nr 2/1999: Elever på stipendieresa – sid 19
    :   :   :...Nr 2/1999: Vägen till märket – en ny stenografnål – sid 20
    :   :   :...Nr 2/1999: Kors och tvärs – sid 23
    :   :   :
    :   :   :...Nr 3/1999: Insidan – sid 34
    :   :   :...Nr 3/1999: Årsmötet – sid 35
    :   :   :...Nr 3/1999: Stenografisk jubileumsskål – sid 37
    :   :   :...Nr 3/1999: Projektet Unga Stenografer – sid 37
    :   :   :...Nr 3/1999: Lösning på korsordet – sid 40
    :   :   :...Nr 3/1999: Stadstävlingstext 1999 – sid 46
    :   :   :
    :   :   :...Nr 4/1999: Insidan – sid 50, 58
    :   :   :...Nr 4/1999: Förslag till kursplan för B-kurs i anteckningsstenografi – sid 51
    :   :   :...Nr 4/1999: Gabelsberger som stenograf – sid 54
    :   :   :
    :   :   :...Nr 5/1999: Insidan – sid 66
    :   :   :...Nr 5/1999: Nils Strindbergs polarstenogram – sid 67
    :   :   :   :...Nr 5/1999: Ett av Nils Strindbergs stenografiska brev
    :   :   :
    :   :   :...Nr 5/1999: Invasion på hemsidan – sid 68
    :   :   :...Nr 5/1999: Centralkommittémöte för Intersteno – sid 74
    :   :   :...Nr 5/1999: Stenografi i Guldsmeden – sid 78
    :   :   :
    :   :   :...Nr 6/1999: Insidan – sid 82
    :   :   :...Nr 6/1999: Kors och tvärs – sid 92
    :   :
    :   :...Stenografen år 2000
    :       :
    :       :...Nr 1/2000: Insidan – sid 2
    :       :...Nr 1/2000: Sekreterarmenuett – sid 3
    :       :...Nr 1/2000: Pilotkurs på Stockholms universitet – sid 3
    :       :...Nr 1/2000: De Geerhallen – ett spännande konserthus (stenografi) – sid 4
    :       :...Nr 1/2000: Västerås – staden vid åmynningen (stenografi) – sid 5
    :       :...Nr 1/2000: Lösning på korsordet – sid 9
    :       :...Nr 1/2000: Pygmalion och homografer – sid 10
    :       :...Nr 1/2000: Möte med landshövdingens sekreterare (stenografi) – sid 11
    :       :...Nr 1/2000: Den stora bankkuppen (stenografi) – sid 13
    :       :
    :       :...Nr 2/2000: Insidan – sid 18
    :       :...Nr 2/2000: Till minne – sid 19
    :       :...Nr 2/2000: En dag i papperets tecken – förbundets årsmöte sid 20
    :       :   :...Nr 2/2000: Bilder från förbundets årsmöte 2000
    :       :...Nr 2/2000: Strömmen – Norrköpings kraftcentrum (stenografi) – sid 22
    :       :...Nr 2/2000: Hjärnan är den trånga sektorn (stenografi) – sid 23
    :       :...Nr 2/2000: Kan man stenografera på isländska? – sid 28
    :       :
    :       :...Nr 3/200: Insidan – sid 34
    :       :...Nr 3/200: Fortbildning i stenografi – behövs det? – sid 35
    :       :...Nr 3/200: Stadstävlingen– sid 36
    :       :...Nr 3/200: Gymnasieelever på stipendieresa (stenografi) – sid 37
    :       :...Nr 3/200: Gräl med missförståndsteknik (stenografi) – sid 39
    :       :...Nr 3/200: Stenografi som hjälpmedel vid rådgivning (stenografi) – sid 41
    :       :...Nr 3/200: Att skriva riktigt fort – sid 43
    :       :...Nr 3/200: Sockerbiten (stenografi) – sid 44
    :       :...Nr 3/200: Om huvudvärk (stenografi) – sid 45
    :       :...Nr 3/200: Stadstävlingstext – sid 46
    :       :
    :       :...Nr4/200: Insidan – sid 52
    :       :...Nr4/200: En yrkeskvinna på 1840-talet (stenografi) – sid 53
    :       :...Nr4/200: Melinstiftelsens stipendium – sid 55
    :       :...Nr4/200: Stenografförbundets kurser – sid 55
    :       :...Nr4/200: Island (stenografi) – sid 56
    :       :...Nr4/200: Det stora bokbordet – sid 57
    :       :...Nr4/200: ”Upptagning” upphandlas – sid 57
    :       :...Nr4/200: Stockholmsföreningen – sid 60
    :       :...Nr4/200: Skördetid (stenografi) – sid 61
    :       :...Nr4/200: Äppeltårtan (stenografi) – sid 62
    :       :...Nr4/200: Spöken i Stockholm (stenografi) – sid 63
    :       :
    :       :...Nr 5/2000: Insidan – sid 68
    :       :...Nr 5/2000: Om bra och dåliga förkortningar – sid 69
    :       :...Nr 5/2000: Talat och skrivet – sid 70
    :       :...Nr 5/2000: Talet (stenografi) – sid 71
    :       :...Nr 5/2000: En bok med historia (stenografi) – sid 72
    :       :...Nr 5/2000: Ett Uppsalacitat (stenografi) – sid 74
    :       :...Nr 5/2000: Stenograferande studenter – sid 74
    :       :...Nr 5/2000: Grodor i riksdagen (stenografi) – sid 75
    :       :...Nr 5/2000: Hos Joseph i Cumberland Bay (stenografi) – sid 76
    :       :...Nr 5/2000: Vingolfarna (stenografi) – sid 78
    :       :...Nr 5/2000: Frisk som en fisk (stenografi) – sid 80
    :       :
    :       :...Nr 6/2000: Insidan – sid 84
    :       :...Nr 6/2000: Världsmästerskap i stenografi och på PC – sid 85
    :       :...Nr 6/2000: Intersteno på Sicilien – sid 86
    :       :...Nr 6/2000: Stenografen och den store författaren – sid 88
    :       :...Nr 6/2000: Julkalendrar förr och nu – sid 90
    :       :...Nr 6/2000: Herkules Jonssons storverk – sid 91
    :       :...Nr 6/2000: Kors och tvärs – sid 94
    :       :...Nr 6/2000: Vaxkabinett i London och Stockholm – sid 96
    :
    :...Beställ läroböcker!
    :
    :...Stenografikurser m.m.
    :   :
    :   :...Intensivkurs – grundkurs
    :   :...Intensivkurs – brush up
    :   :...Engelsk stenografi – grundkurs
    :   :...Kvällskurs – grundkurs
    :   :...Kvällskurs – brush up
    :   :...Korrespondenskurs
    :   :...Anmälningsblankett
    :   :...Bilder från ett kurstillfälle
    :
    :...Tävlingar och prov
    :
    :...Bli medlem!
    :   :
    :   :...Stenografmärke och stenografpin
    :
    :...Stenografins historia
    :   :
    :   :...Tironska noter (bildillustration)
    :   :...Brights system (bildillustration)
    :   :...Pitmans system (bildillustration)
    :   :...Sheltons system (bildillustration)
    :   :...Gabelsbergers system (bildillustration)
    :   :...Greggs system (bildillustration)
    :   :...Arends’ system (bildillustration)
    :   :...Systemuppfinnaren Olof Werling Melin (bildillustration)
    :   :...Melins system 1892 (bildillustration)
    :   :...Melins system 1898 (bildillustration)
    :
    :...Länkar (meddelande)
    :
    :...Gästbok (äldre inlägg)
    :   :
    :   :...Gästbok (ännu äldre inlägg)
    :
    :...Ändringar på webbplatsen
    :    :
    :    :...Versioner av stenografmärket
    :
    :...Översikt över webbplatsen (denna sida)
    :
    :...Hjälp för webbplatsen

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
 

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

 
Free Web Hosting