Stenografen 1/1998: Insida  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Insidan

Göteborgsk årsstart

Årets första nummer består till stor del av bidrag från Göteborgsföreningen.

Årsmötet

I detta nummer hittar du föredragningslista och kallelse till årsmötet. Vi hoppas att riktigt många kan vara med och fira Borås melinares 60 år. Som framgår följs årsmötesförhandlingarna av ett kulturinslag som Boråsföreningen står för, och med anledning av 60-årsjubileet bjuder Borås kommun på jubileumsmiddag på lördagskvällen.

Regionombud

Vårt nya regionombud i Västra Götalands län är Monica Bursell, Olofsbergsvägen 5, 702 29 Örebro, tel. 019-24 58 08. Monica är lärare på Risbergska skolan i Örebro, där hon undervisar i stenografi, administration, textbehandling och tyska. Monica ersätter Gertrud Wennerberg, som hittills varit vår kontaktperson i Skaraborg – Örebro.

Inger Dagsberg har varit regionombud i Uppland – Gävleborg. Hon vill nu lämna över uppdraget till en ny kraft. Hör av dig om du är intresserad av att fungera som vår kontaktperson för det området. Vi delar gärna upp det på flera personer.

Medlemsnålen

Många av dem som har betalat medlemsavgift har beställt medlemsnålar. Nålarna skickas ut från expeditionen, och ni bör ha dem ca 14 dagar efter beställningen.

Anonyma inbetalningar

Ett par medlemmar har tyvärr inte angivit avsändare vid inbetalning av medlemsavgift och nålbeställning. Till dem kommer varken medlemsnål eller Stenografen (fr.o.m. nr 3). Ring till expeditionen om du misstänker att du är en av de anonyma!

Märkesprov

Märkesproven i november resulterade i ett enda märke. Det var Jonas Bergenfalk som erövrade ett silvermärke. Vi säger grattis!

Det innebär en hel del arbete att utarbeta märkestexter, speciellt för högre hastigheter. Eftersom deltagandet i märkesproven inte är så stort kommer vi till vårens märkesprov att skicka ut provtexter endast för hastigheterna 100 och 125 stavelser per minut. Föreningar och skolor som önskar texter för högre hastigheter måste beställa dem från förbundet minst tre veckor före provtillfället.

Vykortstävlingen

Det vinnande bidraget till vykortstävlingen som utlystes i Stenografen 4/97 kom från eleverna i kursen Anteckningsstenografi vid Agnebergsgymnasiet i Uddevalla. Klassen har skickat oss flera fantasifulla vykort.

Diplom och boken Olof W. Melin kommer med posten. Klassen får också en årsprenumeration på Stenografen. Vi gratulerar!

B & L

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting