Stenografföreningar - Melinska Stenografförbundet  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
  
  
  

Stenografföreningarna

 

På vissa orter finns lokala stenografföreningar. Genom dem kan man komma i kontakt med andra stenografer och delta i den verksamhet som föreningen bedriver. F.n. finns följande stenografföreningar.


   
Varje före-
ning svarar
själv för
innehållet
på sin sida
Stenografföreningen Borås Melinare
  Göteborgs Stenografförening
Ostkustens Melinare
  Stenografins Vänner i Skåne
Melinska Stenografföreningen i Stockholm
  Örnsköldsviks Stenografiförening
Östgöta melinare
 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
 

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

 
Free Web Hosting