Tävlingar och prov i stenografi
Backa Till nästa sida
Nederst på sidan
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

Tävlingar och prov

Stenografmärken och diplom

Fyra gånger om året – två gånger på hösten och två på våren – anordnas nationella prov för stenografmärken och diplom. Det är de lokala föreningarna som arrangerar proven, och de väljer själva datum för proven. Närmare upplysningar om när och var proven anordnas lämnas av förbundsexpeditionen och av föreningarna. De som anordnar proven beställer texterna till proven hos expeditionen.

Stenografmärken och diplom
Typ och valör Hastighet
stavelser/minut
Diktamen
minuter
Stenografmärket i stål 100 3
Stenografmärket i brons 125 5
150-diplom 150 5
Stenografmärket i silver 175 5
200-diplom 200 5
Stenografmärket i guld 225 5

StenografmärketDirekt efter diktamen skall den stenograferade texten skrivas ut, för hand eller på ordbehandlare. Utskriften bedöms av Melinska Stenografförbundets märkesnämnd. Den som klarat prov för stenografmärke får märket (se bild) i aktuell valör gratis. (Se även sidan Stenografmärken och stenografpin.)

Stadstävlingen

Stadstävlingen är en årlig tävling mellan stenografföreningarna. Tävlingstexten dikteras med stigande hastighet från 80 stavelser/minut till 180 stavelser/minut. Varje korrekt utskriven minut ger 10 poäng. Poängavdrag görs efter samma bedömning som används för märkesprov. Eftersom texten är 7 minuter lång kan man få maximalt 70 poäng per deltagare. Ju fler deltagare, desto större chans att vinna!

År Plats Förening Antal
tävlande
Slutpoäng Kommentarer
2009 1 Göteborg 29 843 Göteborg vann årets stadstävling före Östgöta Melinare.

2 Östgöta 21 755
3 Stockholm 14 506
4 Ostkusten 13 378
5 Borås 13 363
6 Skåne 7 226
2008 1 Östgöta 19 679

2 Göteborg 18 650
3 Ostkusten 14 444
4 Borås 13 313
5 Stockholm 7 293
6 Skåne 9 193
2007 1 Östgöta 19 843 .
2 Göteborg 15 564
3 Stockholm 12 545
4 Ostkusten 19 429
5 Borås 11 386
2006 1 Östgöta 18 678
2 Göteborg 12 545
3 Stockholm 11 461
4 Borås 11 401
5 Skåne 8 259
2005 1 Östgöta 17 664
2 Borås 14 482
3 Stockholm 12 468
4 Skåne 7 277

Överst på sidan
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through This page is hosted by Get your own free Home Page

Free Web Hosting