Tidningen Stenografen  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till löpsedels- och innehållssidan
www.stenografi.nu
ändrat  
senast  
2003-03-30  

Tidningen Stenografen

 
Innehållsförteckningar för tidigare årgångar

2001 (pdf-fil)
2002 (pdf-fil)
2003 (pdf-fil)
2004 (pdf-fil)
2005 (pdf-fil)


Allmän information om tidningen
Olika slags artiklar
Bidrag till tidningen
Stenografisk läsning!
Här finns en lista med
stenografiska artiklar
ur tidningen för dig som
vill testa dina kunskaper
eller hålla dem vid liv!
Stenografisk läsning
 
 

Överst på sidan

Allmän information om tidningen

Tidningen Stenografen kommer ut med sex nummer per år, tre nummer under perioden januari till juni och tre nummer under perioden september till december. Tidningen är i A5-format, och varje nummer har 16 sidor. Sidorna numreras löpande från 1 till 96 i varje årgång av tidningen.

Alla medlemmmar i Stenografförbundet får tidningen gratis som en del av medlemskapet i Stenografförbundet. Tidningen är alltså en medlemstidning. Bibliotek, företag och andra har dock möjlighet att prenumerera på tidningen. Prenumerationsavgiften är f.n. 220:- per år.

Det fullständiga namnet på tidningen är Stenografen – tidning för svensk snabbskrift. År 2003 är årgång 49. Tidningen är dock en fortsättning av två äldre tidskrifter, dels Stenografen (där år 2003 är årgång 66), dels Tidning för Svensk Snabbskrift (där år 2003 är årgång 110). Tidningens ISSN-nummer är 0490-9437. Ansvarig utgivare är Yvonne Philipsson.

 

 

Överst på sidan

Olika slags artiklar

Varje nummer av tidningen Stenografen innehåller

 • fackartiklar och notiser i typtryck
 • artiklar i blandade ämnen på stenografi (skrivna med systemets grundform)
 • två hastighetsövningar med förkortad stenografi och stavelseräknad text i typtryck

Fackartiklarna handlar om stenografi och stenografer, förbundets verksamhet, språk och liknande ämnen. Bland fackartiklar ingår också meddelanden och notiser om

 • förbundets verksamhet, t.ex. årsmötet
 • prov för stenografmärken, vår och höst
 • den årliga stadstävlingen mellan stenografföreningarna
 • kurser i stenografi
 • stenografstipendier
 • förbundets kontaktpersoner över landet, regionombuden
 • Stenografins dag, med olika aktiviteter varje år

De blandade artiklarna på stenografi handlar inte sällan om stenografi, men de kan handla om vad som helst. Artiklarna kan ses som läsövningar för stenografistuderande och kan användas för att uppehålla den stenografiska färdigheten. De skrivs med den melinska stenografins grundform, den. s.k. skolskriften. Artiklarna är därmed exempel på hur den melinska stenografin skrivs i praktiken.

 

 

Överst på sidan

Bidrag till tidningen

Stenografföreningarna medverkar aktivt i arbetet med tidningen. Till varje nummer har en viss stenografförening möjlighet att skicka in material – både mer fackbetonat material om stenografi, den egna föreningen osv. och blandade artiklar, kåserier, dikter e.d. som skall återges på stenografi. Varje nummer består av sådana bidrag från föreningarna och andra artiklar.

Varje medlem kan också skicka in bidrag till tidningen. Vi hör alltid av oss och ger besked om eventuell publicering. Vi behöver ha ett litet lager av artiklar för att kunna välja vad som passar innehålls- och utrymmesmässigt när ett nummer av tidningen skall formas.

Bidrag kan skickas

 • per brev till Melinska Stenografförbundet, Sveavägen 111, 113 50 Stockholm
 • per fax till 08-30 74 50 (expeditionen)
 • per e-post till <tidningen@stenografi.nu>

Arbetet med insamling av material till tidningen utförs i första hand av Britt Almström. Carl Johan Petersson skriver artiklar och färdigställer tryckoriginalet. I redaktionen ingår även Ingvar Kohlström. Det som återges på stenografi överlämnas till olika personer, s.k. autografer, som skriver originalet. Även hastighetsövningarna autograferas av olika stenografer.

 

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till löpsedels- och innehållssidan
 

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

 
Free Web Hosting