Bli medlem i Melinska Stenografförbundet!  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Bli medlem i Stenografförbundet!

Vad innebär ett medlemskap?

Du får medlemstidningen Stenografen, som utkommer med sex nummer per år och innehåller fackartiklar och blandade artiklar på stenografi. Att läsa tidningen är ett sätt att uppehålla sina stenografiska färdigheter. Se vidare sidan Tidningen.

Du får möjlighet att delta i de prov för stenografmärken som ordnas vid två tillfällen varje år. Se vidare sidan Tävlingar och prov.

Du får rabatt på avgiften till de kurser som förbundet ordnar. Kontakta förbundet för närmare upplysningar och se vidare sidan Kurser.

Som medlem har du också rätt att delta i förbundets årsmöte och att påverka verksamheten, t.ex. genom att skriva förslag i form av motioner till årsmötet. För detaljerade uppgifter om dina rättigheter som medlem, se Stadgarna.

Du kan också få erbjudanden, som att köpa förbundets pin. Se vidare sidan om stenografmärke och stenografpin.

Genom att vara medlem stöder du också förbundets verksamhet och arbetet för stenografi.

Du förbinder dig inte till något genom att bli medlem. Melinska Stenografförbundet är politiskt obundet och är inte något fackförbund.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 195 kr per år.

Hur blir jag medlem?

Man blir medlem genom att betala in medlemsavgiften på Melinska Stenografförbundets plusgirokonto 15 40 65-7. Ange ”ny medlem” på talongen och kom ihåg att ange din fullständiga adress, så att du kan få medlemstidningen.

Man kan bli ny medlem när som helst under året och får då automatiskt de nummer av tidningen Stenografen som har kommit ut tidigare under året. Gamla medlemmar får inbetalningskort för medlemsavgift med årets sista nummer av Stenografen.

Träna stenografi i en lokal förening!

På sidan Stenografiföreningar kan du se om det finns någon lokal förening där du bor. Kontakta i så fall den föreningen för att t.ex. få tillfälle att träna upp den stenografiska hastigheten. Alla intresserade är varmt välkomna. Låt inte en låg hastighet hindra dig – med föreningarnas hjälp kan du öka dina kunskaper och din hastighet!

Om det inte finns någon förening i din närhet kan du kontakta ditt regionombud för att få råd om hur du kan gå till väga för att förbättra dina kunskaper.

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
 

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

 
Free Web Hosting