Stenografikurser m.m.  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
.  
.  
.  

Kurser

 

Melinska Stenografförbundet anordnar följande stenografikurser om minst 5 elever anmäler sig per kurs:

Typ av kurs Omfattning Datum
Intensivkurs,
grundkurs
4 heldagar kursstart vecka 37
Intensivkurs,
brush up
2 heldagar kursstart 16 och 17 april
Engelsk stenografi,
grundkurs
2 heldagar kursstart vecka 38
Kvällskurs,
grundkurs
7 samman-
komster
kursstart 10 sept
Kvällskurs,
brush up
4 samman-
komster
kursstart vecka 38
Korrespondenskurs,
brush up
självstudier fortlöpande
 
Stenografi är ett snabbt och roligt sätt att skriva

Anmälan till kurserna kan göras genom denna blankett. Som medlem i Melinska Stenografförbundet har du 10 % rabatt på kursavgiften.

Så här kan det se ut när förbundet håller kurs: till bilderna.

Kurser i stenografi anordnas också av vissa studieförbund och stenografföreningar.

Melinska Stenografförbundets kontaktpersoner kan hjälpa dig att hitta stenografikurser i närheten av din hemort.

Anteckningsstenografi (kurskod ADM1210 - tidigare ADM203) är en kurs om 50 poäng (tidigare 40 poäng) inom handels- och administrationsprogrammet (HP). Av de elever som fick slutbetyg läsåret 2000/01 har 247 elever erhållit kursbetyg i anteckningsstenografi. Av dessa gick 93 elever samhällsvetenskapsprogrammet (SP), 83 elever HP, 23 elever naturvetenskapsprogrammet (NV) och 37 elever ett s.k. specialutformat program (SM). Övriga 11 elever gick medieprogrammet (MP), estetiska programmet (ES), hotell- och restaurangprogrammet (HR), barn- och fritidsprogrammet (BF) eller s.k. individuellt program (IV). Hos Skolverket finns Kursinformationssystemet med bl.a. gällande kursplan.

 
 
Hvitfeldtska gymnasiet skriver:

Stenografi är den korta skriften som sparar tid vid anteckningar och formuleringar av olika slag. Noteringar vid studier, sammanträden, föreläsningar, telefonsamtal, intervjuer m.m. skrivs ner utan att man ”tappar tråden”. Tankarna hinner fästas på papper innan fina formuleringar försvinner vid utformande av meddelanden, sammanfattningar, uppsatser, brev, protokoll m.m.

Du behöver inte anstränga dig för att hålla saker och ting i huvudet, om du stenograferar. Du skriver enkelt ner minneslappar, som inte kan läsas av så många. Med stenografins hjälp sker redigering av text och finslipning av formuleringar på snabbast möjliga sätt. Anteckningsstenografi är inte speciellt svårt att lära sig, men inlärningen förutsätter relativt god språkkänsla.
 
 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
 

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

 
Free Web Hosting