Stenografförbundets korrespondenskurs  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Korrespondenskurs

Självstudier – Brush up

Kursinnehåll
  • Repetition av Melins stenografisystem
  • Hastighetsträning
  • Inlärning av några mer avancerade förkortningar
Beskrivning
  • Kursen omfattar 10 kursbrev. Du får ett brev i taget och skickar in dina lösningar till Stenografförbundet. Tillsammans med de rättade uppgifterna får du nästa brev.
  • Kursen är i första hand avsedd som en repetition och uppfräschning för den som har gamla eller bristfälliga kunskaper i stenografi.
  • Om kursen kompletteras med en videoinspelning av UR-akademins Stenografikurs kan den användas som grundkurs.
Pris
  • 1 125 kr inkl. Självstudiehäfte till Stenografi 12 lektioner samt block och penna. Om du inte redan har läroboken Stenografi 12 lektioner tillkommer 155 kr. Portokostnad för första kursbrevet tillkommer.
Beställning
 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
 

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

 
Free Web Hosting