Anmälan till Stenografförbundets kurser  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Anmälan till stenografikurs

Skriv ut blanketten och fyll i den. Skicka den per post till Melinska Stenografförbundet, Sveavägen 111, 113 50 STOCKHOLM eller faxa den till expeditionen på 08-30 74 50.


.........................................................
Namn

.........................................................
Ev. företag

.........................................................
Utdelningsadress

.........................................................
Ortsadress                               Telefon

.........................................................
Ev. e-postadress

Jag anmäler mig till nedan förkryssade kurs(er).

Intensivkurs – grundkurs

Intensivkurs – brush up

Engelsk stenografi (2 dagar; )

Kvällskurs – grundkurs

Kvällskurs – brush up

  Korrespondenskurs (10 kursbrev)
  Jag beställer samtidigt läroboken Stenografi 12 lektioner


.................................................
NamnteckningKryssa här om du är medlem i Melinska Stenografförbundet
(vilket ger rätt till 10 % rabatt på kursavgiften)

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
 

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

 
Free Web Hosting