Stenografföreningen Ostkustens Melinare  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Ostkustens Melinare

 

Ostkustens Melinare bildades i januari månad 2006 och har i nuläget ett 40-tal medlemmar från Öland och Skåne i söder, Växjö och Kronoberg i väster samt Västervik i norr.

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande                                                Agneta Wallenberg

                                                                 agneta.wallenberg@telia.com

                                                                 Tel. 0491 – 102 19, 070 – 322 99 34

 

Vice Ordförande                                        Monica Nilsson

                                                                 ulf.monica@telia.com

                                                                 Tel. 0491 – 166 01, 070 – 582 72 10

 

Sekreterare                                                Barbro Kreutz

                                                                 barbro.kreutz@tele2.se

                                                                 Tel. 0491 – 830 64, 0730 – 25 97 60

 

Kassör                                                      Anita Höglund

                                                                 anita.hoglund@gmail.com

                                                                 Tel. 0491 – 777 21, 070 – 539 40 05

 

Ledamot                                                    Ann-Greth Jonsson

                                                                 ann-greth.jonsson@elajotec.com

                                                                 Tel. 0491 – 162 82. 0703 – 46 76 99

 

Suppleant                                                  Yvonne Hammargren

                                                                 yvonne.hammargren@telia.com

                                                                 Tel. 0491 – 82 048, 070 – 457 57 98

 

Som årlig verksamhet avser vi att ha:

·                                        Årsmöte

·                                        Styrelsemöten vid behov

·                                        Träningskvällar, fyra på våren och fyra på hösten

·                                        Märkesprov

·                                        Stadstävling

Studiecirklar/kurser i stenografi anordnas via studieförbund/folkhögskola. 

Stipendium

Ostkustens Melinare har utsett två stipendiater som har tilldelats Melinstiftelsens stipendium för aktivt deltagande i föreningens verksamhet under år 2006.

Stipendiet som innebär en veckas vistelse i Melinstiftelsens semesterhem i San Agustin, Gran Canaria, tillföll Sonja Lindell och Yvonne Hammargren.

De två stipendier som genom Melinstiftelsen nu blivit aktuella för 2007 års verksamhet har tilldelats Elisabet Engqvist och Ann-Greth Jonsson

Träningskvällar

Ostkustens Melinare tränar följande kvällar på Oskarshamns Folkhögskola kl. 18.30:

Våren 2009:

Måndagen den 12 januari

Lördagen den 24 januari (årsmöte)

Tisdagen den 10 februari

Onsdagen den 11 mars

Torsdagen den 2 april (STADSTÄVLING)

Måndagen den 11 maj

Styrelsen träffas kl. 17.45 nämnda dagar om inget annat anges i kallelsen.

Ostkustens Melinare har under 2007 besökt Riksdagshuset för att under Britt Almströms ledning stifta bekantskap med riksdagsstenografernas arbete.

Med block och penna har föreningens medlemmar också besökt såväl kulturarrangemang som skolor. Melinska Stenografförbundet förlade år 2007 sitt årsmöte till Oskarshamn.

År 2008 har hittills i hög grad präglats av medlemmarnas team work kring framtagandet av receptsamlingen ”Kokbok för stenografer”, som kan beställas antingen via Monica Nilsson eller Agneta Wallenberg (se styrelseuppgifterna) för en kostnad av kr. 60:-/st. Se i övrigt vår verksamhetsberättelse för 2008.

Välkommen!

Kontaktperson för utbildningarna är Agneta Wallenberg

Vill Du bli medlem i Ostkustens Melinare?  Ring eller mejla till Monica Nilsson

Du kan även ställa frågor eller komma med förslag och önskemål vad gäller vår verksamhet

till samtliga i styrelsen ingående personer.

Stenografi – ett värdefullt verktyg även i vår tid!!

 

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
 

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

 
Free Web Hosting