Ändringar på Stenografförbundets webbplats  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Ändringar på webbplatsen

Uppgifterna anges i omvänd kronologisk ordning.
De ändringar som noteras är endast ett urval.
Länkar från gamla uppgifter kan gå till sidor som ser annorlunda ut, har bytt namn eller saknas.

2008-12-15

 • Uppgifter om Stenografen nr 6 samt annons från Stiftelsen.
 • 2008-10-24

 • Foton insända av Bengt Petren från årsmötet i Borås inlagda.
 • 2008-09-23

 • Uppgifter om teaterbesök i Borås inlagt.
 • 2008-09-10

 • Östgöta Melinares träningsdatum uppdaterade.
 • 2008-09-04

 • Stockholmsklubbens träningstider inlagda
 • 2008-06-02

 • Stadgarna uppdaterade.
 • 2008-05-20

 • Foton från Östgötarnas segerfest inlagda på löpsedeln.
 • 2008-05-05

 • Uppgift om Stenografen nr 2 inlagd.
 • 2008-04-30

 • Resultat av stadstävlingen inlagt.
 • 2008-04-21

 • Uppgifter om Ostkustens Melinare inlagda.
 • 2008-04-20

 • Upggifter på löpsedeln om årsmötet i Borås inlagda.
 • 2008-03-26

 • Uppgifter om Anders Fagerström mm inlagda.
 • 2008-02-28

 • Uppgifter från Borås och Stockholm inlagda.
 • 2008-02-27

 • Uppgift om Stenografen nr 1 inlagt.
 • 2008-02-14

 • Ostkustens Melinares styrelse ändrad, datum för stadstävling inlagd.
 • 2007-12-05

 • Östgöta Melinares träningskvällar under våren inlagda.
 • 2007-11-08

 • Uppgift om Stenografen nr 5 inlagda.
 • 2007-09-26

 • Ny text för stiftelsen inlagd.
 • 2007-09-06

 • Östgötas träningsdatum inlagda.
 • 2007-09-06

 • Borås Melinares uppgifter uppdaterade.
 • 2007-08-24

 • Östgöta Melinares uppgifter uppdaterade.
 • 2007-08-16

 • Uppgifter från Ostekustens Melinare inlagda.
 • 2007-06-30

 • Löpsedeln uppdaterad med Stenografen nr 3
 • 2007-06-14

 • Datum för kurser i september inlagda. Länkning mellan kurssidorna så att datum bara behöver läggas in på sidan http://ilma.orgfree.com/~stenomelin/kurs.htm
 • 2007-06-12

 • Bilder från årsmötet i Oskarshamn inlagda.
 • 2007-06-02

 • Uppgift om Stockholmsföreningens träningsdatum under vårterminen borttagna.
 • 2007-05-13

 • Nya styrelsen inlagd.
 • 2007-05-08

 • Nya uppgifter om Borås Melinare inlagda. Kallelse till förbundets årsmöte borttagen från löpsedeln.
 • 2007-04-06

 • Datum för Ostkustens Melinares träningskvällar, även för hösten 2007 och hösten 2008.
 • 2007-03

 • Diverse uppdateringar enligt förslag från Anders Fagerström.
 • 2007-02-28

 • Uppgift om ändring i styrelsen för Ostkustens Melinare samt uppgift om deras stipendiater.
 • 2007-02-07

 • Uppgifter om datum för kurser borttagna på alla förekommande sidor (hoppas jag).
 • 2007-01-28

 • Löpsedeln uppdaterad med bilder från Stockholmsföreningen. Riksdagsbilderna flyttade tillbildsidan.
 • 2007-01-25

 • Uppgifter om Borårs Melinares årsmöte inlagt.
 • 2007-01-12

 • Uppgifter om Östgöta Melinares och Stockholmsföreningens träningsdatum inlagda.
 • 2007-01-05

 • Uppgift om Stenografen nr 6 inlagda.
 • 2006-11-27

 • Uppgifter om Ostkustens Melinares vårprogram inlagt.
 • 2006-11-15

 • Den stora örnbilden på förstasidan och löpsedelssidan har bytts ut. Den nya bilden, skapad av Lars L, heter mspin2.jpg. Den gamla heter msc1.jpg. Sidorna heter index.htm samt m1.
 • 2006-10-25

 • Nya kursdatum inlagda.
 • 2006-10-24

 • Löpsedeln uppdaterad med bild från Östgöta Melinares 25-årsjubileum.
 • 2006-10-12

 • Uppgifter om Stenografen nr 4.
 • 2006-09-15

 • Uppgifter för Borså Melinares höstträning inlagda samt nya datum för kurser.
 • 2006-08-22

 • Nya datum för Östgöta Melinare inlagda.
 • 2006-08-11

 • Nya datum för Ostkustens Melinare inlagda.
 • 2006-06-26

 • Löpsedeln uppdaterad med uppgifter om Stenografen nr 3
 • 2006-05-21

 • En ny bildsida för Borås Melinare har lagts upp. Länkar till den från Borås föreningssida och från löpsedeln.
 • 2006-05-12

 • Uppgifter om resultatet från stadstävlingen 2006 inlagda. Texten om tidigare årgångar borttagen.
 • 2006-05-05

 • Uppgifter från Borås Melinare inlagda.
 • 2006-04-13

 • Löpsedeln uppdaterad med uppgifter från årsmötet 2006 samt Stenografen nr 2. Bildsidan uppdaterad med 11 bilder från årsmöetet.
 • 2006-02-20

 • Löpsedeln uppdaterad med Stenografen nr 1 samt uppgift om årsmötet.
 • 2006-01-25

 • Uppgifter från Borås Melinare inlagda.
 • 2006-01-20

 • Löpsedeln uppdaterad med Stenografen nr 6 samt uppiggande text. Träningsdatum för Stockholmsföreningen inlagda.
 • 2005-12-02

 • Träningsdatum för vårterminen inlagda för Östgöta Melinare.
 • 2005-12-01

 • Nya kursdatum inlagda. Inbjudan betr. stenografer i Kalmar län inlagd.
 • 2005-10-03

 • Nya kursdatum inlagda. Ny bild och text i löpsedeln.
 • 2005-08-25

 • Datum för Stockholmsföreningens höstträffar inlagda.
 • 2005-06-04

 • Datum för kurstillfällen under aug - okt inlagda.
 • 2005-05-11

 • Stadstävlingsresultaten inlagda.
 • 2005-04-22

 • Löpsedeln ändrad med en bild på Kerstin Aldrin (efter årsmötet) samt referatet från årsmötet inlagt.
 • 2005-04-27

 • Uppgift om Boråsföreningens utflykt inlagd.
 • 2005-04-14

 • Nya kursdatum inlagda på 3 sidor.
 • 2005-03-20

 • Melinstiftelsens sida upplagd
 • 2005-03-18

 • Uppgift om ändrad exeditionstid inlagd
 • 2005-03-07

 • Uppgifter om årsmötet inlagda.
 • 2005-03-07

 • Datumuppgifter för Stockholmsföreningen har åter igen lagts in. De hade försvunnit av okänd anledning!!
 • 2005-02-23

 • Datum för Östgöta Melinares vårträning har lagts in.
 • 2005-02-01

 • Löpsedeln har uppdaterats med bild och uppgifter om Putte 90 år.
 • 2005-01-31

 • Datum för årsmöte mm för Boråsföreningen har lagts in.
 • 2005-01-20

 • Datum för vårens träningstillfällen för Stockholmsföreningen har lagts in.
 • 2004-10-08

 • Kompletterande datum för Östgöta Melinare har lagts in.
 • 2004-09-29

 • Löpsedeln kompletterad med att Stenografen nr 4 har utkommit.
 • 2004-08-31

 • Löpsedeln uppdaterad med uppgift om att Britt fått stipendium. Övriga uppgifter på löpsedeln borttagna.
 • 2004-08-26

 • Stockholmsföreningens sida uppdaterad med uppgifter om träningstillfällen för höstterminen. Medlemssidan uppdaterad med den höjda medlemsavgiften.
 • 2004-04-18

 • Löpsedeln uppdaterad med att årsmötet ägt rum. Länk till anmälningsblanketten borttagen.
 • 2004-04-13

 • Uppgifter om Boråsföreningens vårutflykt uppdaterade. Inaktuella uppgifter om årsmöte och stadstävling borttagna (på Boråssidan). Uppgift om att Stenografen nr 2/04 är på väg samt att stadstävlingen ägt rum inlagda på huvudsidan.
 • 2004-03-20

 • Stockholmsföreningens uppgifter uppdaterade. Kallelse och dagordning för förbundets årsmöte i Göteborg inlagda. Länk från första sidan skapad.
 • 2004-03-09

 • Uppgifter om Boråsföreningens årsmöte inlagda.
 • 2004-03-02

 • Länk från första sidan till anmälningsblanketten för kurser har lagts in. Datum för intensivkurs grund har tagits bort eftersom det passerats.
 • 2004-02-24

 • Uppgift om att stadstävlingen äger rum i vecka 14 har lagts in.
 • 2004-02-07

 • Uppgift om att första numret av Stenografen är på väg ut till medlemmarna har lagts in. Nyårshälsningen borttagen.
 • 2004-02-06

 • Datumposterna "ändrat senast" borttagna. Posterna ligger egentligen kvar, men har lagts inom "kommenteringstecken" varför de går att ta fram igen på rätt plats.
 • 2004-02-04

 • Uppgifter om träningskvällar för Stockholmsföreningen har lagts in.
 • 2003-04-12

 • Ny information om Östgöta Melinare.
 • 2003-03-02

 • Flera nya kurser inplanerade nu. Uppdatering av Borås Melinares hemsida.
 • 2003-01-07

 • Några ändringar på förteckningen över läroböcker.
 • okt/nov 2002

 • Diverse uppdateringar av löpsedeln och kursdatum/-kostnad.
 • 2002-10-20

 • Bilder från ett kurstillfälle i augusti 2002 inlagda under Kurser.
 • 2002-09-30

 • Den gamla sidan med regionombud har ersatts av en sida med kontaktpersoner.
 • 2002-09-22

 • Uppgift om ny webbmaster på löpsedeln.
 • 2002-08-31

 • Ny text om den gymnasiala kursen Anteckningsstenografi inkl. viss statistik.
 • 2002-08-26

 • Löpsedelssidan uppdaterad.
 • Notis om årsmötet 2002 på sidan om förbundet.
 • 2002-05-13

 • Ny information frånBorås Melinare
 • .

  2002-05-13

 • Ny information frånStockholmsföreningen
 • .

  2002-05-07

 • Nya datum för kursstarter
 • .
 • Ny information om årets stadstävling
 • .
 • Ändringar på sidan om tidningen Stenografen
 • .

  2001-10-26

 • Lagt till tio nya länkar på sidan med utländska länkar. Följdändringar på länköversikten och innehållssidan. Några länkar som slutat fungera togs bort och flaggor som fallit bort återställdes
 • .

  2001-10-05

 • Notis på innehållssidan om nummer 4/2001 av Stenografen
 • .

  2001-09-17

 • Ny information från föreningarna i Stockholm och Östergötland
 • .

  2001-06-18

 • Referat från Stockholmsföreningens våravslutning
 • .

  2001-05-07

 • Information om stadstävlingen 2001
 • .
 • Stockholmsföreningens våravslutning
 • .
 • Ny styrelse i Borås Melinare
 • .
     

   

   
    Överst på sidan  
  Backa Till nästa sida
  Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
  Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
  Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
  Till innehållssidan
   

  Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

   
  Free Web Hosting