Stenografen 4/1999: Insidan  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Insidan

Ur Stenografen 1979

Från 1979 års Stenografen har vi hämtat tre sidor. Tage Danielssons Ebba Typ är en läsövning för dem som ännu inte kan så mycket stenografi. Vi har en tipsrad där man kan testa om man kommer ihåg vad som hände sommaren 1979. Man kan också försöka sig på att läsa en engelsk artikel. Även den som inte lärt sig engelsk stenografi kan säkert tyda stora delar av stenogrammet.

Adressförteckning

Aktuell förteckning över funktionärer och stenografiföreningar finns på sidorna 56–58.

Kurser

Grundkurs i stenografi anordnas i Stockholm den 20–22 oktober. Kursen pågår mellan kl. 8.30 och 17.30 alla tre dagarna.

Brush up-kurs i stenografi anordnas på samma dagar och tider som nybörjarkursen. Den som en gång lärt sig stenografi men tycker sig ha glömt allt har stort utbyte av kursen!

Kurs i engelsk stenografi anordnas den 21–22 oktober på samma tider som kurserna ovan. Goda kunskaper i svensk stenografi är en förutsättning för att man skall kunna tillgodogöra sig kursen.

Mer information hittar du på vår hemsida. Du kan också rekvirera kursprogram och anmälningsblankett från expeditionen.

Stenografikurs på TV

Häromnatten visades en kurs stenografi på TV. Det var den kurs som Utbildningsradion skapade för några år sedan i samarbete med Stenografförbundet. Kursen består av flera korta avsnitt. Nu sändes samtliga avsnitt i en följd, under rubriken UR-Akademins samlade kurser.

Kursen kommer att sändas en gång till, natt mellan måndag och tisdag, förmodligen efter den 6 december. Se efter på text-TV, sid 819, som också finns på Internet med adressen www.svt.se/texttv/819.html. Programmet är mycket lämpligt för inspelning.

Förbundet har redan märkt vissa glädjande konsekvenser: Dagen efter, den 21 september, ökade besöksantalet på hemsidan från genomsnittliga 6 per dag till 33, och dessa personer läste tillsammans mer än 300 sidor på webbplatsen, mot genomsnittliga 45.

Förslag till kursplan

En grupp stenografer från Oskarshamn tillbringade en vecka i Melinstiftelsens hus på Gran Canaria i våras och utarbetade då ett förslag till kursplan för en B-kurs i anteckningsstenografi. Vi återger förslaget på nästa sida och ser fram emot synpunkter och förslag till ändringar från både lärare och elever.

Vårens märkesprov

Vårens märkesprov resulterade i fyra stålmärken, ett bronsmärke, ett 150-diplom och ett 200-diplom. Vi gratulerar de nya märkes- och diplomerövrarna.

Höstens märkesprov

Höstens märkesprov äger rum veckorna 47 och 48. Vi hoppas att många skolor och föreningar har möjlighet att anordna prov. Rekvirera texter från expeditionen!

Medlemsvärvning

Värva nya medlemmar för år 2000! Nya medlemmar som betalar medlemsavgiften för år 2000 (175 kr) redan nu får årets resterande nummer av Stenografen på köpet.

Stenografförbundets läroböcker

Nordiska Bokhandeln har sagt upp agenturen för Stenografförbundets läroböcker fr.o.m. årsskiftet. Därför kommer våra läroböcker i fortsättningen att kunna köpas endast direkt från förbundet. För de flesta av våra kunder innebär det ingen förändring – beställ som vanligt via expeditionen eller vår hemsida!

Robinsonstenograf

Vi har med viss förtjusning noterat att en av deltagarna i årets Expedition Robinson i TV, Mona Lundkvist, som personlig sak tagit med sig stenogramblock och penna.

50-åring

Förbundets vice ordförande, tidningsmakare och hemsideskonstruktör Lars Lingvall har nyligen fyllt 50 år. Vi gratulerar.

Tidningsredaktionen

Som framgår av tidningsrutan har redaktionen förstärkts med en person, nämligen Carl Johan Petersson, vilket också syns nedan.

B, C J & L

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting