Stenografen 4/1999: Förslag till kursplan  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Förslag till kursplan
för B-kurs i anteckningsstenografi

utarbetad av Agneta Wallenberg Andersson, Ragnhild Eriksson, Lena Isaksson, Anna-Lisa Karlberg och Ingela Rosengren

 

Förkunskapskrav

Anteckningsstenografi A

 

Mål

Kursen ska ge djupare kunskaper om och färdigheter i svensk anteckningsstenografi samt grundläggande kunskaper i engelsk stenografi.

Kursen ska också utveckla förmågan att snabbt kunna stenografera i olika sammanhang.

Kursen ska utveckla den språkliga förmågan.

Datorn ska vara ett naturligt hjälpmedel vid såväl korrigering som framtagande av dokument utifrån stenografiska koncept.

Efter genomgången kurs ska eleven

  • kunna använda Melins stenografisystem i ett vidare perspektiv
  • kunna principerna för bildandet av förkortningar efter behov i den egna situationen
  • kunna använda sin stenografiska färdighet för att föra anteckningar i skiftande situationer
  • kunna utforma språkligt korrekta dokument via dator från ett stenografimanus samt komprimera texter
  • känna till och stimuleras till olika användningsområden för mer avancerad svensk och enklare engelsk anteckningsstenografi
  • kunna stenografera på svenska och engelska på skiftande nivåer

 

Betygskriterier

Godkänd

Eleven använder Melins stenografisystem och tillämpar principerna för bildandet av förkortningar utifrån sin egen situation.

Eleven har goda kunskaper om användningsområden för anteckningsstenografi och utformar dokument från ett stenografimanus med komplement av dator.

Eleven har på godtagbar nivå förmåga att med hjälp av stenografi komprimera enklare texter.

Eleven använder svensk anteckningsstenografi och viss engelsk stenografi.

Väl godkänd

Eleven använder självständigt Melins stenografisystem och tillämpar med insikt principerna för bildandet av mer avancerade förkortningar.

Eleven använder självständigt anteckningsstenografi inom olika användningsområden och utformar språkligt korrekta och mer avancerade dokument från ett stenografimanus med komplement av dator.

Eleven har förmåga att med hjälp av stenografi komprimera mer avancerade texter.

Eleven använder mer avancerad svensk anteckningsstenografi och enklare engelsk stenografi i vardagssituationer.

 

Skriv, faxa eller e-posta dina reaktioner och synpunkter på förslaget till förbundet!

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting