Stenografen 3/1998: Stipendier till unga stenografer  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Unga stenografer får stipendium

Information från Melinstiftelsen

Förutom vår ordinarie verksamhet – att dela ut stipendier till stenografer för träning och stenografisk samvaro i vår bungalow på Gran Canaria – har vi under 1999 planer på att särskilt uppmärksamma unga stenografer.

Vi önskar dela ut stipendier till elever i gymnasieskolan, antingen till elever som gått kursen Anteckningsstenografi (40 poäng) eller till dem som tillägnat sig motsvarande kunskaper i andra skolformer, för att de under handledning skall få möjlighet att förkovra sig i stenografi.

Stipendierna omfattar en veckas vistelse på Gran Canaria under våren 1999, under en sportlovsvecka eller under påsklovet. Stipendier kan också delas ut till elever som gått ut gymnasieskolan, t.ex. under någon av veckorna i början av juni 1999.

Vi kommer under dessa veckor att hyra ytterligare en lägenhet i närheten av vår egen och på så sätt bereda 4–8 ungdomar en träningsvecka.

Vi vill därför komma i kontakt med intresserade stenografilärare/studieledare som kan ta hand om en grupp ungdomar under någon av de nämnda veckorna.

Studieledarna kommer att inbjudas till en planeringshelg i Stockholm för att bl.a. utarbeta träningsmaterial. De tilldelas stipendier både för planeringen i Stockholm och för vistelsen på Gran Canaria.

Intresserade kan anmäla sig
till Anna-Greta Magnusson, Rådhusesplanaden 15, 903 28 Umeå, tel 090-77 77 61 eller
till Anna-Carin Brunnkvist, Fjärdingsmansvägen 164, 191 70 Sollentuna, tel 08-754 29 21 (kvällstid),
före den 30 september 1998.

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting