Stenografen 3/1998: Årsmötet  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Årsmötet

Den 25 april 1998 höll Melinska Stenografförbundet årsmöte, denna gång i Borås. Eftersom Borås Melinare firade 60-årsjubileum hade de erbjudit sig att stå som arrangör för förbundets årsmöte. Detta evenemang, med lunch, årsmöte och kulturell aktivitet, hade samlat närmare 40 personer.

Själva årsmötet började kl. 13 och hade föregåtts av en lätt lunch. Årsmötet och lunchen hölls i KFUM:s villa Arla i Borås. Villan är en f.d. privatbostad från sekelskiftet på omkring 700 kvadratmeter.

Familjen som bodde i villan lämnade så småningom sin bostad. Hustrun, som ofta var ensam i den stora villan under mannens affärsresor, upplevde nämligen att det spökade i huset. Förmodligen bestod spökena av de knakningar som orsakades av allt trä i huset. Under en tid stod villan tom. När den fastighet som KFUM höll till i skulle rivas fick man överta villa Arla. Detta och mycket annat om KFUM-villan och KFUM:s verksamhet fick vi oss berättat under lunchen av en representant från KFUM.

I samband med lunchen fanns också möjlighet att titta på förbundets testsida på Internet, vilken hade utarbetats av förbundets Internetgrupp under kunnig ledning av Lars Lingvall.

Förbundets årsmöte hölls i möteslokalen en trappa ned. Till mötesordförande valdes Celina Goldberg och till mötessekreterare Britt Näslund Strömberg.

Mötet inleddes med en parentation över Irma Sköldvall hållen av F. J. Broberg. I samband med att verksamhetsberättelsen föredrogs redogjorde Lars Lingvall för tillkomsten av och arbetet bakom medlemsnålen, som också fanns till försäljning. Efter föredragning av verksamhetsberättelsen, revisorernas berättelse, fastställande av balansräkning, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställande av medlemsavgiften till oförändrat 150 kr/år och systemnämndens rapport var det så dags för val.

Med de val som gjordes fick den nya styrelsen följande utseende: Ordförande Britt Almström (vald till 1999), vice ordförande Lars Lingvall (nyval), ordinarie ledamöter Ingvar Kohlström (omval), Carl Johan Petersson (fyllnadsval till 1999), Ing-Britt Pettersson (vald till 1999) och Yvonne Philipsson (nyval), Gunnar Åhrberg (nyval), ersättare Carin Ahlberg (omval), Anders Fagerström (vald till 1999), Jeanette Gruszecki (omval) och Vivien Schoug (fyllnadsval till 1999).

I system- och märkesnämnderna omvaldes alla ledamöter, liksom i valberedningen. Karin Ekdahl Söderlund omvaldes som revisor, och till ny revisor efter Ulla Holm valdes Esse Lövgren. Susanne Brunner och Marianne Holmberg omvaldes som revisorernas ersättare.

Efter valen berättade Karin Bårdh livfullt hur Borås Melinare hade ordnat Stenografins dag. (Se särskild artikel på sidan 42.) Även övriga föreningar rapporterade om sina aktiviteter under Stenografins dag och under gångna året.

Britt Näslund Strömberg och Ulla Holm avtackades för sina mångåriga insatser som förbundets sekreterare respektive revisor.

Efter den formella delen av årsmötet promenerade vi till Borås gamla rådhus, vilket nyligen fått en uppfräschning. Denna tegelbyggnad stod klar 1912, i en blandning av jugend och nationalromantik. Vaktmästaren tog oss runt och visade gammalt och nytt.

Vid en restaurering på 1970-talet togs mycket av det gamla bort och moderniseringar gjordes. Vid den restaurering som gjordes helt nyligen har man försökt att i möjligaste mån återställa det ursprungliga. Till tingssalarna har man låtit göra nya möbler, men de går i samma färgskala och stil som ursprunget. En viktig del av den senaste renoveringen var att låta rengöra de magnifika väggmålningarna, som utförts av bl.a. Filip Månsson.

Efter en grundlig visning hade vi någon timme till vila och förberedelse innan jubileumsmiddagen i KFUM-villan började.

Yvonne Philipsson

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting