Stenografen 2/1999: Insidan  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Insidan

Göteborg och jubileum

Göteborgs Stenografiförening har bidragit med dagboksanteckningar från en studieresa till detta nummer. Med anledning av förbundets 100-årsjubileum startar vi i detta nummer också en publicering av artiklar ur äldre årgångar. Vi börjar med ett kåseri av Povel Ramel som gick att läsa första gången i Stenografen år 1959. Det är Irma Sköldvall som har autograferat.

Årsmötet

Vi påminner om årsmötet den 17 april. Föredragningslista och anmälningsblankett fanns i förra numret av Stenografen och finns också på vår hemsida. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig.

Vid årsmötet ordnar vi ett lotteri där vinsterna är presenter både med och utan stenografisk anknytning.

Årsmötesmiddagen äger rum på van der Nootska Palatset på Södermalm. Läs om det vackra 1600-talspalatset på sidan 29.

Stadstävlingen

Årets stadstävling äger rum vecka 15. Då tävlar stenografföreningarna mot varandra. Det gäller som vanligt att vara så många tävlande som möjligt: ju fler deltagare, desto större chans att vinna!

Tävlingstexten dikteras med stigande hastighet från 80 till 180 stavelser per minut. Man behöver inte klara mer än 80 stavelser per minut för att vara med i tävlingen.

Kontakta närmaste stenografförening för att få närmare uppgifter om var och när tävlingen äger rum!

Påminnelse om medlemsavgiften

De flesta har betalat medlemsavgiften, men vi saknar några av våra gamla medlemmar. Medlemsavgiften är 150 kr och kan betalas in på postgiro 15 40 65-7. Glöm inte ange namn och adress! Till den som inte betalat skickar vi inte fler nummer av Stenografen.

Receptinsamlingen

I förra numret uppmanade vi våra medlemmar att skicka in recept till vår receptsamling. Nu är insamlingsdagen passerad, och vi har fått tre bidrag.

Vi förlänger därför insamlingstiden till den 25 maj och hoppas att fler delar med sig av sina recept. Vi kommer alltså inte att kunna presentera någon receptsamling vid årsmötet. Det får bli i höst i stället.

B & L

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting