Stenografen 2/2000: Till minne  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Den judiska davidsstjärnan

Till minne

Celina Goldberg har gått bort. Inom Stenografföreningen Borås Melinare lämnar hon ett stort tomrum efter sig. Under många år (1975–1992) var Celina Goldberg föreningens ordförande, och med sin personliga utstrålning var hon en ledstjärna.

För många inom föreningen var Celina betydelsefull som mentor. Hon kunde få en person att växa, att våga och framför allt att tänka positivt.

För många av föreningens medlemmar var Celina en personlig vän, lyssnande och alltid redo att hjälpa och ge råd.

Celina Goldberg var en mycket stor person, vilket hon mer än en gång visade i vår förening, och hennes styrka var orubbad livet ut. Trots sjukdom och med nästan obefintliga krafter talade hon vid en manifestation för demokrati på universitetet i Göteborg under veckan då konferensen om Förintelsen pågick.

Borås Melinare har förlorat en ledare, en medlem och en kär och uppskattad vän.

Tack, kära Celina, för all kunskap och glädje du spridit i stenografföreningen. Ditt ljusa och vackra minne skall för alltid leva kvar.

Stenografföreningen Borås Melinare
Britt Gustafsson

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting