Stenografen 4/2000: Stenografförbundets kurser  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Stenografförbundets kurser

Under hösten anordnar Stenografförbundet stenografikurser på olika nivåer. Kurserna hålls i Stockholm.

Typ av kurs

Intensivkurs, grundkurs
Intensivkurs, fortsättning
Engelsk stenografi, grundkurs
Kvällskurs, nybörjare
Kvällskurs, fortsättning

Omfattning

2+2 heldagar
3 heldagar
3 heldagar
7 sammankomster
7 sammankomster

Den som en gång lärt sig stenografi men tycker sig ha glömt kan med hjälp av vår korrespondenskurs fräscha upp gamla kunskaper. Korrespondenskursen består av tio kursbrev som man löser på egen hand och skickar till förbundet för rättning och kommentarer.

För priser, tider för kursstart och ytterligare information hänvisar vi till vår hemsida www.stenografi.nu. Det går naturligtvis också bra att ringa till expeditionen om man vill veta mer.

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting