Stenografen 1/2000: Insidan  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Insidan

Första numret

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till ett nytt millennium med Melin!

Östgöta Melinare och stenografföreningen i Västerås har bidragit med artiklar till detta nummer av Stenografen.

Årsmötet

Stenografförbundets årsmöte äger rum i Norrköping lördagen den 8 april. Östgöta Melinare står för arrangemangen. Kallelse, årsmötesprogram och anmälningsblankett finns på sidorna 6 och 7.

Efter årsmötesförhandlingarna äter vi lunch tillsammans, går på en guidad promenad i Industrilandskapet och besöker slutligen Holmens unika Handpappersmuseum, där vi dricker eftermiddagskaffe.

Märkesprov

Märkesproven i november resulterade tyvärr inte i något märke.

Stenografförbundets märkesprov brukar anordnas under vissa veckor vår och höst. De har under senare år resulterat i alltför få märken. Under våren prövar vi därför ett nytt system. Den som vill anordna märkesprov kan göra det när som helst under året – men fortfarande bara två gånger per år. På så sätt finns det möjlighet att anpassa provtillfällena till elevernas eller träningsgruppens form.

Beställ provtexter från expeditionen minst tre veckor före planerat diktamenstillfälle!

Den som vill delta i ett märkesprov kan kontakta en lokal stenografförening eller Stenografförbundets expedition för att få veta var och när prov anordnas.

Korsordstävling

På sidan 9 finns lösningkorsordet som publicerades i förra numret av Stenografen. Bland de lösningar som skickats in har vi korat två vinnare, nämligen Sylve Andersson, Lund, och Kerstin Engvall, Sunnansjö. Vi gratulerar!

Stadstävlingen

Den årliga stadstävlingen mellan stenografföreningarna anordnas vecka 15.

Tävlingstexten dikteras med stigande hastighet från 80 till 180 stavelser per minut.

Varje korrekt utskriven minut ger 10 poäng, oavsett diktamenshastigheten. Ju fler som deltar, desto större chans har föreningen att vinna!

B, C J & L

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting