Stenografen 5/1998: Insidan  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Insidan

Västerås, Skåne m.m.

Till detta nummer har stenografföreningarna i Västerås och Skåne bidragit med ett par artiklar. Vi har också fått bidrag från andra och har även med ett par språkliga artiklar – om den nya ordlistan och om förkortningar.

Intensivkurs

Vecka 11 år 1999 hålls nybörjarkurs och brush-up-kurs på Hasselbacken i Stockholm. Kurserna äger rum torsdag–söndag. Beställ information från expeditionen!

Styrelsemöten

Styrelsen har haft sina två första styrelsemöten i den nya lokalen den 2 september och 21 oktober. Vid senaste mötet fanns som vanligt punkterna Rapport från expeditionen, Tidningen Stenografen, Ekonomin och Hemsidan med. Bland andra frågor som behandlades fanns kommande årsmöte och särskilda aktiviteter med anledning av jubileumsåret 1999.

Nästa möte äger rum den 25 november. Den som har förslag eller frågor får gärna höra av sig per brev, telefon eller e-post till expeditionen eller någon i styrelsen.

Stenografisk ledamot

En av de nyvalda riksdagsledamöterna är Yvonne Ångström. Hon är en av dem som fick tillräckligt många personröster för att slå ut en högre placerad kandidat. För oss är Yvonne särskilt intressant eftersom hon är f.d. riksdagsstenograf. Vi hoppas få en intervju med henne till nästa nummer.

Julklappar i tid?

Kanske till julklapp – till dig själv eller någon annan – erbjuder vi följande böcker.

Stenografien i Sverige är ett särtryck ur O. W. Melins stora verk Stenografiens historia. Särtrycket är en häftad bok på 143 sidor med många illustrationer från olika svenska stenografisystem, från det första på 1600-talet fram till flera från 1920-talet. Vårt specialpris är 20 kr + porto!

Latskrift av Hans Karlgren är en orientering om stenografi på 290 sidor med vissa övningar, avsnitt om hur man stenograferar på olika främmande språk m.m. Vårt specialpris är 40 kr + porto.

Dessa båda erbjudanden gäller fram till den 31 december 1998.

B & L

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting