Melinska Stenografförbundet - årsmöte 2001  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Årsmötet 2001

Kallelse till årsmöte för Melinska Stenografförbundet

Tid Lördagen den 31 mars 2001 kl. 14.00.
OBS! Vi samlas redan kl. 11.00 för ett studiebesök på Carolina Rediviva (se nedan).
Årsmötet beräknas vara avslutat kl. 16.
Plats Institutionen för nordiska språk, Villavägen 4, Uppsala. De som kommer direkt till årsmötesförhandlingarna utan att delta i lunchen och biblioteksvisningen kan kontakta Carl Johan Petersson (tfn 018-51 40 73) för vägbeskrivning.
Förhandlingar Årsmötesförhandlingar enligt föredragningslista
Studiebesök Kl. 11.00 – alltså före förhandlingarna – samlas vi på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva för en specialvisning av den intressanta byggnaden och dess rika samlingar.
Lunch Efter studiebesöket äter vi vegetarisk lunch hos Max & Marie, en populär lunchservering nära biblioteket. Därifrån promenerar vi gemensamt till årsmöteslokalen.
Anmälan Anmälan kan ske genom blankett i tidningen Stenografen. Den kan också ske per e-post. Ange om deltagande avser hela årsmötesprogrammet eller bara själva förhandlingarna!

Anmälan bör vara förbundet till handa senast fredagen den 23 mars.
Kostnad Kostnaden för hela arrangemanget, inklusive biblioteksvisning och lunch med kaffe, är 155 kr. Det beloppet sätts in på postgiro 15 40 65-7 i samband med anmälan för dem som deltar i hela programmet och inte endast i årsmötesförhandlingarna.
Årsmötes-
handlingar
Årsmöteshandlingar sänds ut till dem som anmäler sig till årsmötet. Övriga medlemmar kan beställa handlingarna från expeditionen.

Handlingar finns även på denna webbplats:
 • Verksamhetsberättelse 2000
 • Ekonomi i sammandrag 2000
 • Välkomna!
     

   

   
    Överst på sidan  
  Backa Till nästa sida
  | Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
  | Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
  | Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
  Till innehållssidan

  Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

  Free Web Hosting