Melinska Stenografförbundet - förtroendevalda 2000  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Förtroendevalda m.fl. 2000

OBS! Aktuell lista över förtroendevalda finns HÄR.

Valda vid årsmötet 2000-04-08 respektive anställda

*   anger att personen är vald till årsmötet 2001
**  anger att personen är vald till årsmötet 2002 (Halva styrelsen väljs vartannat år.)
*** anger att personen är anställd av förbundet

Förbundsstyrelsen
Arbetsutskottet
Systemnämnden
Märkesnämnden
Revisorer
Valnämnden
Funktionärer
Innehållsförteckning

 

^

Förbundsstyrelsen

  Adress Telefon
b=bostad;
a=arbete
Telefax
Britt Almström*
ordförande
Sveavägen 49
113 59 STOCKHOLM
08-30 81 52 (b)
08-457 57 50 (a)
08-30 81 52 (b)
Lars Lingvall**
vice ordförande
Inedalsgatan 14
112 33 STOCKHOLM
08-650 54 94 (b)
08-786 40 89 (a)
08-654 34 02 (b)
08-786 61 85 (a)
Ingvar Kohlström**
ordinarie ledamot
Sedumbacken 4
168 77 BROMMA
08-37 90 65 (b)  
Carl Johan Petersson*
ordinarie ledamot
Banérgatan 16 B
752 37 UPPSALA
018-51 40 73 (b)
018-471 68 72 (a)
018-471 12 72 (a)
Yvonne Philipsson**
ordinarie ledamot – sekreterare
Kinnekullevägen 22
167 43 BROMMA
08-80 81 99 (b)
08-545 700 40 (a)
08-80 81 99 (b)
08-545 700 55 (a)
Vivien Schough*
ordinarie ledamot
Götgatan 35
116 21 STOCKHOLM
08-642 72 96 (b)
073-966 30 34
08-642 72 96 (b)
Gunnar Åhrberg**
ordinarie ledamot
Eriksgatan 17
774 31 AVESTA
0226-800 43 (b)
0226-580 00 (a)
0226-800 43 (b)
0226-580 00 (a)
Gunilla Gröndahl*
suppleant
Fornminnesvägen 511
186 32 VALLENTUNA
08-511 712 92 (b)
08-786 40 88 (a)
 
Kristina Grönholm**
suppleant
Svartbäcksgatan 48 E
753 33 UPPSALA
018-24 40 90 (b)
08-786 40 73 (a)
 
AnnaLena Lundin Nyysti**
suppleant
Stockeldsvägen 22 A
163 44 SPÅNGA
08-760 17 53 (b)
08-506 057 63(a)
08-450 31 75 (a)
Ing-Britt Petterssson*
suppleant
Vidblicksgatan 5
412 57 GÖTEBORG
031-20 71 44 (b)
031-779 76 30 (a)
031-779 76 70 (a)

 

^

Arbetsutskottet

  Adress Telefon Telefax
Britt Almström Se under Förbundsstyrelsen
Lars Lingvall Se under Förbundsstyrelsen
Ingvar Kohlström Se under Förbundsstyrelsen
Yvonne Philipsson Se under Förbundsstyrelsen

 

^

Systemnämnden

  Adress Telefon
b=bostad;
a=arbete
Telefax
Gun Carlsson*
ledamot
Annebergsgatan 5 C
214 66 MALMÖ
040-839 41 (b)  
Christina Nyman*
ledamot
Ängsholmsgränd 61
127 42 SKÄRHOLMEN
   
Göte Schenning*
ledamot
Engelbrektsgatan 29
771 30 LUDVIKA
0240-126 64 (b) 0240-126 64 (b)

 

^

Märkesnämnden

  Adress Telefon
b=bostad;
a=arbete
Telefax
Britt Almström*
ledamot
Sveavägen 49
113 59 STOCKHOLM
08-30 81 52 (b)
08-457 57 50 (a)
08-30 81 52 (b)
Lisbeth Davidsson*
ledamot
Norrängsvägen 3
141 44 HUDDINGE
08-711 39 31 (b)
08-786 40 87 (a)
 
Kristina Grönholm*
ledamot
Svartbäcksgatan 48 E
753 33 UPPSALA
018-24 40 90 (b)
08-786 40 73 (a)
 

 

^

Revisorer

  Adress Telefon
b=bostad;
a=arbete
Telefax
Birgi Filppa*
ordinarie
Midsommarvägen 50
126 35 HÄGERSTEN
08-685 61 68 (b)
08-786 41 06 (a)
 
Esse Lövgren*
ordinarie
Ålgrytevägen 258
127 30 SKÄRHOLMEN
08-97 34 55 (b)  
Susanne Brunner*
suppleant
Björnstigen 131
170 72 SOLNA
08-85 08 35 (b)
08-457 15 15 (a)
 
Marianne Holmberg*
suppleant
Grönby skola
231 73 ANDERSLÖV
0410-203 42 (b)  

 

^

Valnämnden

  Adress Telefon
b=bostad;
a=arbete
Telefax
Märtha Almshult*
ordinarie, sammankallande
Sandfjärdsgatan 105, 7 tr
120 56 ÅRSTA
08-659 86 85 (b)
08-30 74 50 (a)
08-30 74 50 (a)
Anders Fagerström*
ordinarie
Yrvädersstigen 8
262 42 ÄNGELHOLM
0431-149 47 (b)
042-853 25 (a)
042-834 42 (a)
Inga Tjerneld*
ordinarie
Skattegårdsvägen 71
162 62 VÄLLINGBY
08-89 07 06 (b)  
Stig Djurström*
suppleant
Frejs väg 22 A
754 40 UPPSALA
018-32 36 81 (b)
08-786 40 76 (a)
 
Maj Lidén*
suppleant
Föreningsgatan 54 A
212 14 MALMÖ
040-18 64 83 (b)  

 

^

Funktionärer

  Adress Telefon
b=bostad;
a=arbete
Telefax
Märtha Almshult***
expeditionsföreståndare
Sandfjärdsgatan 105, 7 tr
120 56 ÅRSTA
08-659 86 85 (b)
08-30 74 50 (a)
08-30 74 50 (a)
Inga Tjerneld***
biträdande expeditionsföreståndare
Skattegårdsvägen 71
162 62 VÄLLINGBY
08-89 07 06 (b)
08-30 74 50 (a)
08-30 74 50 (a)

 

Av andra förteckningar framgår vilka som valdes 1998 respektive 1999.

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
 

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

 
Free Web Hosting