Stenografen 4/1998: Interstenokongress i Lausanne  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
stenografi.nu/">www.stenografi.nu
 

Interstenokongress i Lausanne

Den 42:a Interstenokongressen hölls i Lausanne den 11–17 juli 1998.

Kongressen genomfördes i strålande väder i en av Schweiz vackraste städer, Lausanne. Ca 500 personer hade mött upp – från Sverige blygsamma två stycken. Kanske berodde det på de höga kostnaderna. Schweiz är dyrt att leva i.

Förutom VM i stenografi, maskinskrivning och PC, fick deltagarna möjlighet att göra bussutflykter och åka båt på underbara Lac Lehman. Nyheter på det tekniska området demonstrerades, och man kunde ta del av många intressanta föredrag. Organisationskommittén hade fullt upp och gjorde allt för att kongressdeltagarna skulle trivas.

Efter den formella delen med registrering, namnbricka och portfölj, som innehöll användbara kartor och annat intressant, var det så dags för kongressens öppnande.

I år inleddes kongressen med musik av en militärorkester i autentiska uniformer från en svunnen tid – granna röda uniformer med tillhörande svarta höga mössor. Instrumenten bestod övervägande av trummor med inslag av flöjter – en egendomlig men intressant sammansättning. Därefter underhöll två damer på flöjt och piano med välspelade klassiska musikstycken.

Som slutkläm framfördes ”Racine-show”. Det innebär att varje lands representant på sitt eget modersmål från talarstolen önskar sina tävlande landsmän framgång i VM.

Välkomstpartyt efter invigningen stod sedan uppdukat med allehanda läckerheter i kongressträdgården.

Nästa kongress

Nästa kongress blir i Hannover i Tyskland 2001. Anledningen till att det dröjer tre år är att många kongresser och andra evenemang är inbokade i staden år 2000, varför det skulle bli mycket svårt att skaffa hotellrum och kongresslokaler.

Namnet på federationen togs åter upp till diskussion. Flera länder har redan ändrat till Interinfo. Det är bl.a. Nederländerna, Belgien och Schweiz som har gjort det. Ett problem är att när man söker på Internet finner man inte mindre än 281 Interinfo, vilket kan vålla vissa svårigheter. Efter diskussion och behandling av motioner om namnbyte enades man om att behandla frågan efter år 2001, eftersom Tyskland, som arrangerar nästa kongress, vill behålla det nuvarande namnet.

VM-tävlingar

Hastighet och säkerhetstävling på skrivmaskin och PC

Omkring 500 personer deltog i kongressen. Ca 170 tävlade i maskinskrivning och på PC, och 130 tävlade i stenografi. En intressant iakttagelse gjorde jag under tävlingarna. Det var mellan 40 och 50 % män som nu deltog i tävlingarna på PC, mot tidigare 25 % när de tävlande skrev på maskin.

Numera deltar alla, oberoende av vilken maskintyp man väljer, i samma hastighets- och säkerhetstävling samtidigt. De tävlande skriver under 30 minuter, och den som skriver snabbast och samtidigt säkrast blir världsmästare.

Årets segrarinna kom från Tjeckien och skrev 795 nedslag per minut eller drygt 13 nedslag per sekund. Puh! Segraren i juniorklassen kom från Tyskland och skrev 689 nedslag per minut. Han vann också tävlingen Textredigering.

Textredigering på PC

I tävlingen Textredigering på PC får de tävlande texten på diskett och ett blad med 200 redigeringar. Tiden till förfogande var 10 minuter! Minst 100 redigeringar måste göras i den ordning de förekommer i texten. Segrarinnan kom från Tyskland och klarade alla redigeringarna – med endast ett fel!

Professionell textbehandling på PC

Tävlingen i professionell textbehandling sker enbart på engelska. De tävlande får instruktioner på sitt modersmål och texten ges på en diskett. Tävlingen innehåller ett antal uppgifter av varierande svårighetsgrad. Tilllåten tid är 90 minuter.

Segraren, Peter Bruhn från Tyskland, vann med 92 %. Juniortävlingen vanns av Stefan Ernst, Tyskland, med 59 %.

Pennstenografi – mästarklassen

I VM i stenografi deltar såväl penn- som maskinstenografer, men i skilda klasser. I pennstenografi, mästarklassen, vann en dam från Ungern genom att under 10 minuter skriva 459 stavelser per minut – en otrolig prestation.

Tävlingen genomförs så att alla deltagare skriver samma text översatt till sitt eget språk. Den dikteras med stigande hastighet varje minut från den fjärde minuten. Ingen svensk deltog, men Niklas Varisto från Finland skrev på Melins system och blev 12:a med 328 stavelser per minut.

En junior från Tyskland skrev 294 stavelser/minut.

Praktikerklassen

I kategori B, praktikerklassen, där utgångshastigheten är 130 stavelser/minut, sker diktamen under 8 minuter med stigande hastighet. Segraren, som kom från Argentina, skrev 310 stavelser/minut med endast 2 fel. Juniorklassen vanns av en ungerska med 290 stavelser/minut.

Maskinstenografi

I maskinstenografi deltog en liten grupp. Segraren i A-klassen representerade Storbritannien. Karla Wollin Boyer vann med 395 stavelser/minut. I B-klassen segrade en italienare med 290 stavelser/minut. I denna klass deltog även juniorer. Segraren Petr Hais från Tjeckien vann med 212 stavelser/minut.

Flerspråkstävlingen – polyglottävlingen

Denna tävling bjöd på en mycket glad överraskning. Vår vän från Finland, Niklas Varisto, vann klassen genom att skriva på 11 språk! Tävlingen går till så att de tävlande skriver en text med utgångshastigheten 140 stavelser under 3 minuter och sedan stigande hastighet till 8 minuter. En särskild artikel om Niklas och hans enastående prestation finns på annan plats i tidningen.

Kåserier

Ett antal intressanta kåserier inom olika ämnesområden fick vi ta del av – här nämner jag endast några. En parlamentsledamot från Holland demonstrerade hur en blind stenograf kan arbeta med hjälp av stenografimaskinen Velotype. Ett annat givande ämne behandlades, nämligen EMU och euro. Jari Niittuinperä från Finland talade om lagstiftningen i samband med Internet.

Väl mött på nästa kongress i Hannover 2001!

Inger Dagsberg

   

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting