Melinska Stenografförbundet - årsmöte 2000  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Årsmötet 2000

Kallelse till årsmöte för Melinska Stenografförbundet

Tid Lördagen den 8 april 2000 kl. 10.30.
Plats Holmen Paper AB, Vattengränden 2 (nära järnvägsstationen), Norrköping.
Förhandlingar Årsmötesförhandlingar enligt föredragningslista
med en särskild punkt om debattstenografering och talspråksredigering.
Lunch
Guidning
Museibesök
Efter förhandlingarna fortsätter samvaron mer informellt, först med lunch på Plaza, därefter guidning i Industrilandskapet och slutligen visning av Holmens unika handpappersmuseum med eftermiddagskaffe.
Anmälan Anmälan kan ske genom blankett i tidningen Stenografen. Den kan också ske per e-post. Ange om deltagande avser endast förhandlingarna eller hela årsmötesprogrammet!

Kostnaden för hela arrangemanget, inklusive för- och eftermiddagskaffe, lunch, guidning i Industrilandskapet samt visning av Holmens handpappersmuseum är 155 kr. Det beloppet sätts in på postgiro 15 40 65-7 i samband med anmälan för dem som deltar i hela programmet och inte endast i årsmötesförhandlingarna.

Anmälan bör vara förbundet till handa senast fredagen den 31 mars.
Årsmötes-
handlingar
Årsmöteshandlingar sänds ut till dem som anmäler sig till årsmötet. Övriga medlemmar kan beställa handlingarna från expeditionen per telefon, fax, brev eller e-post.
Välkomna!
   

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting