Stenografen 1/1999: Vår hemsida  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Vår hemsida

Förbundets webbplats – som har den nya adressen www.stenografi.nu – består f.n. av ca 95 sidor och ungefär 85 bilder eller bildelement. Huvudavdelningarna är Vad är stenografi?, Förbundet, Föreningarna, Stenografen, Bli medlem!, Litteratur, Kurser, Tävlingar och prov, Stenografins historia och Länkar.

Avdelningen Stenografins historia gäller både utländsk och svensk stenografi och innehåller ett tiotal illustrationer. I avsnittet finns naturligtvis också en bild av systemuppfinnaren, Olof W. Melin.

I avdelningen Stenografen finns i praktiken alla typtryckta artiklar från förra årets Stenografen. Dessutom finns innehållsförteckningar för årgångarna 1994–1998 separat och en samlad innehållsförteckning för samma årgångar. Vi planerar också att successivt skanna in stenografiska artiklar.

Den avdelning som skall presentera den stenografiska skriftens uppbyggnad arbetar vi med för närvarande.

Under avdelningen Föreningarna har varje stenografförening sin egen sida. Varje förening kan själv skicka in uppgifter (och kanske bilder) som man vill ha med på den här sidan. Vi tar t.ex. gärna emot uppgifter om datum för träffar inom föreningen.

Vi ändrar på webbplatsen så fort det finns behov av det. Ibland blir det varje dag.

I avdelningen Litteratur presenteras de läroböcker m.m. som vi säljer, med uppgifter om böckerna och bilder på omslagen.

Under rubriken Kurser informerar vi om våra kurser, och på en särskild sida finns en anmälningsblankett.

På en sida finns länkar till olika in- och utländska webbsidor som har stenografiskt eller språkligt intresse.

innehållssidan anges datum för senaste ändring, och på en annan sida finns en lista över ändringarna på webbplatsen.

I en gästbok kan man skriva in kommentarer om hemsidan och läsa vad andra skrivit.

Webbplatsen har anmälts till ett antal s.k. sökmotorer, och några sidor kan redan hittas om man söker på Internet genom bl.a. AltaVista och Evreka. Därmed kan vi nå många som inte känt till förbundet förut.

Vi ser också att allt fler hittar fram till vår webbplats. Under de första veckorna i år har vi noterat över 250 besök med närmare 2 000 lästa sidor.

Det är utmanande att se till att hemsidan är intressant för både nya och gamla stenografivänner. Uppgifterna skall vara aktuella, och hemsidan bör leva och utvecklas.

I styrelsen har vi idéer om det, men vi tror att många av våra medlemmar också har idéer och synpunkter. Välkommen att höra av dig! Ju fler som bidrar till utvecklingen av hemsidan, ju bättre tror vi att den blir!

Hör av dig t.ex. till den som gör det mesta praktiska jobbet med hemsidan, nämligen

Lars Lingvall

PS Många bibliotek kan ge tillgång till Internet för den som inte har pc hemma. DS

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting