Stenografen 6/2000: Intersteno på Sicilien  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Intersteno på Sicilien

Centralkommittémötet 26 september–1 oktober 2000

Årets centralkommittémöte hölls i Palermo på Sicilien. Jag anlände en dag före mötesförhandlingarna och hade tillfälle att något litet bekanta mig med staden. Det var nästan chockartat att ta sig ut i trafikvimlet. Alla tutade på alla irriterat och fordrande. Trafiken är våldsam och avgasröken låg som en tät dimma. Till det trivsammaste i stadsbilden hör marknaderna och de många specialgatorna, t.ex. Husgerådsgatan, där hantverkare saluför och även tillverkar sina produkter ute på gatan: baljor, vispar, hinkar och verktyg.

Trevliga sammankomster

Det var roligt att träffa alla bekanta från när och fjärran. Efter allt småprat kom så bussen som körde oss till Palazzo dei Normanni, där Siciliens kommunförvaltning residerar. Dottore di Piazza var värd för mötet och hälsade centralkommittén välkommen till Palermo.

Kl. 16.00 startade mötesförhandlingarna, och Interstenos president, Gregor Keller, tackade Dottore di Piazza för inbjudan till Palermo och hälsade delegaterna välkomna.

Kongress i Hannover 2001

Herr Josef Stehling, som företrädde organisationskommittén i Hannover, inledde med information om kongressen 2001. Han redogjorde för de praktiska arrangemangen och framhöll att en viktig uppgift varit att drastiskt sänka kostnaderna för deltagarna. Kongressavgiften, som är obligatorisk för alla deltagare, blir 170 DM och tävlingsavgiften 70 DM. Dessutom kommer utflykter och ett 6-dagars buss- och spårvagnskort (34 DM) gällande i hela Hannover att erbjudas deltagarna. De låga avgifterna är möjliga tack vare en rad sponsorer.

På kongressprogrammet

Enklare inkvarteringsmöjligheter kommer också att finnas för dem som så önskar. En historisk utställning av skriv- och räknemaskiner kommer att äga rum under kongressdagarna. Invigningen simultantolkas på engelska och tyska.

En del intressanta kåserier kan man lyssna på under kongressdagarna. Här följer ett axplock: ”Education of the parliament and office stenographers”, ”The future of Parliamentary shorthand” och ”Development of the teaching subject: Word processing and experiences with the new subject TOP i.e. Word processing – Office Management – Publishing” samt ”Experiences on teaching voice recognition”.

Oviss framtid

Mycket av tiden ägnades åt federationens framtida inriktning. Av ekonomiska skäl förmår ingen stå som arrangör för nästa kongress 2004. Det bestämdes att varje lands representant skulle ta ”problemet” med sig hem och diskutera med sina medlemmar samt eventuellt komma med förslag till hur den fortsatta verksamheten skall bedrivas inom Intersteno. Eventuella förslag skickas till presidenten för Intersteno före januari månads utgång 2001.

Tävlingarna

Några smärre ändringar vad gällde tävlingsregler beslutades. I fjorårets rapport berättade jag om försökstävlingen ”Brev och protokoll”. Den kommer att genomföras som försökstävling även i Hannover.

En längre diskussion ägnades åt ett brev som nyligen inkommit från USA. Brevskrivaren önskade att Intersteno ändrade tävlingsdag för stenografi eftersom en NCRA-Convention infaller under samma tid, vilket innebär att amerikanska stenografer inte kan delta i Interstenotävlingarna. Men att ändra tid för Interstenokongressen var uteslutet, då lokaler och andra arrangemang redan bokats in. Dessutom ansåg man att en sådan önskan borde ha kommit långt tidigare.

Det kan vara lämpligt att här nämna vilka tävlingar som kommer att genomföras i Hannover: Maskinskrivning och skrivning på PC, Textbehandling med redigering, Avancerad textbehandling samt försökstävlingen Brev och protokoll. I stenografi förekommer tävlingar i penn- och maskinstenografi samt en flerspråkstävling. Bastexterna skrivs på italienska och franska.

Utflykter

En förmiddag anordnades en stadsrundtur. Mest imponerande var katedralen i Monreale, 8 km utanför Palermo, Santa Maria la Nuova, en fantastisk arkitektonisk skapelse från 1100-talet. Mycket sevärda var mosaikinläggningarna, som är de ståtligaste och rikaste i hela Italien, med bilder från gamla och nya testamentet. Katedralen är belägen i en vacker klosterträdgård med en grandios utsikt över Palermo.

Avslutning

Centralkommittémötet avslutades med en heldagsutflykt till vulkanen Etna och den mest kända turistorten på Sicilien, Taormina. Men vi hade otur med vädret. Etna låg dold för oss bakom regntunga moln, och i Taormina regnade det en del av dagen. Emellertid fick vi ändå tillfälle att besöka den gamla amfiteatern från ca 200 f.Kr.

Vidare information om kongressen kommer i nästa nummer av Stenografen, liksom tid för anmälan till kongressen.

För den som har Internet finns ytterligare info på www.intersteno.de.

Inger Dagsberg

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting