Stenografen 3/1999: Stadstävlingstext 1999  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Stadstävlingstext 1999

 

Stigande hastighet 80–180 stavelser/minut

/ = 15 sekunder, // = 30 sekunder, nytt stycke = 1 minut

 
Undersökningar visar att mer än hälften av alla svenskar anser att / de lider av tidsbrist. Det gäller naturligtvis framför allt småbarnsför//äldrar som önskar att de hade mer tid över för sina barn. Men det kan / också handla om att man vill ha mer tid för sig själv, för föreningsliv, utbild- 80
ning osv. I början av 1900-talet kämpade arbetarrörel/sen för kortare arbetsdagar. Man arbetade då så mycket som 11 // timmar per dag. År 1919 infördes 8 timmars arbetsdag. Det / innebar en klar förbättring av arbetarnas villkor. Trots att levnadsstandarden 90
var mycket lägre än i dag ansåg man uppenbarligen att samhället hade råd med kort/are arbetstid och att det var nödvändigt att tillmötesgå arbetarna i deras krav.// Nästa arbetstidsförkortning kom 1973 då alla anställda fick 40 / timmars arbetsvecka. Det innebar att arbetarna kunde vara lediga på lördagar. 100
Vi har alltså fått betydligt kortare arbetstid under de gångna åren, men de flesta svenskar anser ändå / inte att de har särskilt gott om tid. En vanlig svensk familj arbetade i genomsnitt // 48 timmar i veckan på 1950- talet. Det var i regel mannen i huset som gick till arbetet / sex dagar i veckan, medan kvinnan var hemma. Sedan dess har kvinnorna i stor utsträckning kommit ut på 120
arbetsmarknaden, men männen har inte i motsvarande grad lämnat arbetsmarknaden för att sköta hemmet. Följden är att en / familj med två vuxna i dag arbetar mer än 70 timmar i veckan. Familjens totala arbetstid har alltså ökat // kraftigt Dessutom måste en stor del av det arbete kvinnorna tidigare utförde i hemmet nu skötas på kvällar och helg/er. Den tid man har för varandra och sig själv minskar därmed ytterligare. I en undersökning som gjordes för några år sedan 140
kom man fram till att det skulle ha funnits 500 000 färre jobb i Sverige om man inte hade genomfört arbetstidsförkortningen 1973. / När man under senare år har diskuterat hur man skulle kunna minska arbetslösheten har man föreslagit kortare arbetstid som en // lösning på problemet. Men den höga arbetslösheten är inte det enda skälet till att man vill införa kortare arbetstid. Faktum är att / det finns miljöskäl som talar för att man bör införa kortare arbetstid. Det finns alltså ett samband mellan arbetstid och miljö. Industriländ- 160
erna lever med en överkonsumtion som beror på en överproduktion. Man måste därför fråga sig hur mycket arbete som behövs och hur mycket arbete / som är möjligt med hänsyn till tillgången på resurser. Man är i dag medveten om att all produktion påverkar miljön och att industrins utsläpp inom en snar framtid // kommer att påverka klimatet. Det finns ingen motsättning mellan åtgärder mot arbetslösheten och åtgärder mot klimatförändringar. De båda frågorna har / mycket gemensamt. Det som är bra för klimatet är bra för arbetsmarknaden och de rätta åtgärderna kan medföra stora vinster för näringsliv och sysselsättning. 180

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting