Stenografen 2/1998: Ett årsmöte för 75 år sedan  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Ett årsmöte för 75 år sedan

Vi återger en notis i Göteborgsposten från den 27 augusti 1923. På den tiden fanns det konkurrerade stenografiska system, och de undersökningar av ordens frekvens i svenska språket som Melin hade gjort och utnyttjat när han konstruerade sitt system var en viktig faktor för det melinska stenografisystemets framgång.


Melinska Stenografförbundet har under lördagen och söndagen haft årsmöte i Göteborg under ordförandeskap av överste O. W. Melin. Av årsberättelsen framgick att förbundets organ ”Tidning för svensk snabbskrift” under året utgått till omkring 1.500 postprenumeranter, vilket för en svensk stenografisk tidning är rekord. Läroboken har under fjolåret försålts i över 6.000 exemplar. Av en verkställd utredning rörande stenografiundervisningen i landet framgick, att på få undantag när uteslutande Melins stenografi tillämpats icke blott i handelsskolor utan även i folkskolor, där stenografi införts som läroämne. Ensamt vid Stockholms folkskolor finnas icke mindre än 85 för undervisning i Melins stenografi utbildade lärare.

Överste Melin höll på söndagen föredrag om av honom utförda jämförande undersökningar av frekvensen av ord och ljud i riksdagstext och handelstext. Tal. lämnade en intressant redogörelse för liknande undersökningar som gjorts såväl beträffande ordens och ljudens frekvens i olika länder som de stenografiska tecknens hastighetsvärde. Dessa undersökningar ha gjorts såväl medelst direkta provskrivningar som medelst särskilt för ändamålet konstruerade elektriska apparater.

Efter förhandlingarna besågo deltagarna förbundets stenografiska exposition på utställningens handelsavdelning, varefter gemensam middag intogs.

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting