Stenografen 5/1999: Stenografi i Guldsmeden  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Stenografi i Guldsmeden

Lördagen den 28 augusti samlades några entusiaster i Hudiksvall och informerade om stenografins möjligheter. Under tre timmar kunde lördagsflanerande Hudiksvallsbor ställa frågor om stenografi och få en inblick i stenografins grunder.

Guldsmeden heter en vacker galleria mitt i stan. Där hade vi placerat oss med några bord och stolar. Med stenografiinformation som grund haffade vi tag i såväl unga som gamla. Intresset var stort. Ett 35-tal tog sig tid att öva sig i stenografins grunder och delta i vår lilla tävling. Många ställde frågor och fick svar.

De hängivna stenografer som hade arrangerat informationsmötet var Birgitta Fors, Ingrid Berglöf (lärare på Bromangymnasiet), Kersti Bäckström, Hans Lundgren och Ulf Sund.

Vi hade fått en hel del informationsmaterial och stenografisk litteratur från Melinska Stenografförbundet. Hudiksvalls Tidning uppmärksammade det hela med en bild och fyllig text.

Vad gör vi nu? Tiden är ett stopp för oss fem som informerade, och vi skall nu suga på karamellen ett tag. Vi planerar att under hösten ha en träff med något studieförbund och göra en samling för dem som anmälde intresse.

Vi förvånades över det stora intresse som visades. Vi har funderat mycket kring detta och kommit fram till att stenografin är en del av personlig effektivitet och något som nästan alla människor har nytta av. Det gäller bara att ta sig tid att lära sig grunderna.

Det är frapperande att om stenografikunniga personer i 55-årsåldern utmanar ungdomar i gymnasiets sista årskurs i konsten att åhöra ett föredrag och efteråt presentera föredraget med hjälp av sina anteckningar, då kommer 55-åringarna att segra. Inom vilket annat praktiskt ämnesområde är det så?

Nu är det dags att ha lärarträffar för att berätta om denna unika möjlighet. Elever från grundskolan och gymnasiet är viktiga målgrupper.

Hälsningar från Glada Hudik och Ulf Sund

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting