Stenografen 1/1999: Evy Ericsson till minne  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Evy Ericsson till minne

Förbundets hedersledamot Evy Ericsson avled den 11 december 1998. Hon hade några månader tidigare fyllt 80 år.

Evy var stockholmare och bodde större delen av sitt liv i kvarteren kring Högalidskyrkan på Söder. Efter att ha arbetat som kontorssekreterare i privat och kommunal tjänst kompletterade hon – ett gott stycke upp i medelåldern – sin flickskoleutbildning med framgångsrika studier på gymnasie- och universitetsnivå. Hon tjänstgjorde sedan fram till pensioneringen som lärare i engelska, stenografi och maskinskrivning vid Gubbängens gymnasium.

Det var förbundets Sigtunakurser för stenografilärare och Stockholmsföreningen som i det tidiga 50-talet förde in Evy i den melinska rörelsen. I början av 1960-talet tog hon som revisorssuppleant ett första steg in i förbundets funktionärskrets. År1973 invaldes hon i förbundsledningen som verkställande ledamot i det dåvarande verkställande utskottet, med uppgift att särskilt bevaka lärarfrågor och sköta förbundets kontakter med stenografilärarna.

Senare var hon såväl ordförande i utskottet som sekreterare och därmed även förbundssekreterare. När utskottet upphörde år 1980 blev hon kassaförvaltare i den nya förbundsstyrelsen. Vid sidan av styrelseuppdragen deltog hon i märkesnämndens arbete. Hon lämnade förbundsstyrelsen vid årsmötet 1989 och utsågs då till hedersledamot.

Som närmast sörjande efterlämnar Evy son, sonhustru och barnbarn samt undertecknad svåger, som var samtida med henne i VU och förbundsstyrelsen.

Johnny Sköldvall

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting