Stenografen 3/1999: Årsmötet  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Årsmötet 1999

Äntligen randades den 17 april 1999 – den dag då Melinska Stenografförbundet höll sitt årsmöte för hundrade gången och dessutom avhöll sin jubileumsmiddag. Dessa aktiviteter hade föregåtts av långa och många diskussioner i styrelsen. Nu skulle det alltså ske!

Några i styrelsen infann sig vid elvatiden på den nya förbundsexpeditionen för att transportera årsmöteshandlingar, lottringar, överstens sabel, en grammofon, medlemsnålar m.m. till årsmöteslokalen. Årsmötet var förlagt till Medborgarskolan på Hagagatan, bara ett kvarter från expeditionslokalen.

Före årsmötet fanns möjlighet att äta lunch i skolans lokaler, en möjlighet som utnyttjades av många deltagare. Under lunchen anlände den ena efter den andra – det blev ett kärt återseende för många som har som tradition att delta i årsmötet.

Vid årsmötet valdes förbundets hedersordförande F.J. Broberg till årsmötesordförande, Britt Almström till vice årsmötesordförande och undertecknad till sekreterare.

Under punkten Verksamhetsberättelsen demonstrerade Lars Lingvall förbundets hemsida. Den har adressen www.stenografi.nu, och jag vill uppmana alla som ännu inte sett den att surfa dit. Webbplatsen består av ett stort antal sidor och många bilder. Det finns dessvärre inte så mycket stenografisk text ännu, eftersom vi inte har testat klart hur sneda raka linjer och bågar skall bli så tydliga som möjligt på bildskärmen. Hemsidan är nu anmäld till flera sökmotorer, och Lars visade statistik över vilka s.k. domäner hemsidans besökare kommer från. Vi kunde konstatera att vi haft även utländska besökare – ja, en ända från Japan!

Flera styrelseledamöter har bidragit med material till hemsidan, men allt tekniskt arbete samt layouten svarar Lars Lingvall ensam för. Lars har lagt ned flera hundra timmars arbete på hemsidan utan kostnad för förbundet, en insats han hyllades för.

Under året har ingen av de sedvanliga intensivkurserna kunnat genomföras. Eftersom dessa är en av våra större inkomstkällor, visar vårt resultat för andra året i följd underskott. Att årets underskott blev så stort som 51 271 kr beror dock på förändrade periodiseringsprinciper. Ett mer rättvisande underskott är ca 26 000 kr.

Årsmötet beslöt att fr.o.m. år 2000 höja medlemsavgiften från 150 till 175 kr.

Styrelse och nämnder fick efter valen följande utseende.

Förbundsstyrelsen: Ordförande Britt Almström, vice ordförande Lars Lingvall, ordinarie ledamöter Ingvar Kohlström, Carl Johan Petersson, Vivien Schough, Yvonne Philipsson och Gunnar Åhrberg samt suppleanter Carin Ahlberg, Jeanette Gruszecki, Gunilla Gröndahl och Ing-Britt Pettersson.

Systemnämnden: Gun Carlsson, Göte Schenning och Christina Nyman.

Märkesnämnden: Britt Almström, Lisbeth Davidsson och Kristina Grönholm.

Revisorer: Birgi Filppa och Esse Lövgren ordinarie, med Susanne Brunner och Marianne Holmberg som suppleanter.

Valnämnden: Märtha Almshult, Inga Tjerneld och Anders Fagerström ordinarie, med Maj Lidén och Stig Djurström som suppleanter.

Föreningarna i Borås och Stockholm rapporterade om sin verksamhet. I båda föreningarna har medlemsantalet minskat, och man prövar nya former för träningsverksamheten.

För något år sedan hade Stenografen en tävling om ett nytt vykort för förbundet. Det vanns av en skolklass som kommit på den fyndiga idén att kombinera stenografiska ordbilder av djur med teckningar föreställande dessa djur. Britt visade renritade och färglagda förslag till vykort.

Så följde den punkt på årsmötet som skilde detta från ”vanliga” årsmöten – jubileumsinslaget. Lars Lingvall visade fyndiga förkortningar som han funnit vid genomgång av gamla läroböcker inriktade på speciella yrken. Militärer hade t.ex. användning för en förkortning för skogsbryn (sk + br). Lars visade också på exempel på förkortningar ur sina egna stenogram.

Därefter vidtog en mycket stilfull entré, då Anders Fagerström marscherade in med överste O.W. Melins sabel. Samtidigt fick vi höra översten tala från en grammofoninspelning. Visst upplevde vi alla historiens vingslag!

Jubileumsinslaget avslutades med en jubileumskavalkad i form av ett bildspel som visade viktiga händelser ur förbundets 100-åriga historia. På modernt pedagogiskt manér fick deltagarna aktivera sig genom att läsa upp den aktuella texten från utdelade papper.

Därmed var årsmötet slut. Britt tackade F.J. Broberg för hans insats som mötesordförande genom att överlämna en blombukett skänkt av Rune Stolt för ändamålet.

Alla årsmötesdeltagare fick som jubileumspresent ett exemplar av Olof W. Melins Stenografien i Sverige, ett särtryck från år 1929 ur hans stora verk Stenografiens historia. Därefter kunde alla vandra iväg för att bese förbundets nya lokaler på Sveavägen 111, där det bjöds på vin.

På kvällen följde jubileumsmiddagen på van der Nootska palatset, där Visor och allsånger från 1958 var framdukad vid varje kuvert. Kvällen till ära hade Carl Johan Petersson författat en hyllningskantat, som han själv ledde framförandet av. Förbundet mottog gåvor av Melinska Stiftelsen och Borås Melinare. En rad tal hölls, och F.J. Broberg berättade anekdoter. Maten var god, vinet gott, lokalerna storslagna och deltagarna på utmärkt humör – se det var en riktig fest!

Ingvar Kohlström

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting