Stenografen 5/1999: Insidan  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Insidan

Från Intersteno och 1989

I detta nummer av tidningen publicerar vi en fyllig rapport från Interstenos centralkommittémöte i Wien.

I vår serie med artiklar ur gamla årgångar av Stenografen har vi hunnit fram till år 1989 och valt en artikel om myskoxar.

Tre stenografikurser

Hittills i höst har förbundet genomfört tre stenografikurser.

En tredagars brush up-kurs med deltagare från fem olika företag hölls den 20–22 oktober, och under sju måndags- och onsdagskvällar har en grupp lärt sig stenografi från grunden.

Båda dessa kurser har hållits på förbundsexpeditionen, som fungerar utmärkt som kurslokal om inte grupperna är alltför stora.

Dessutom har Anna-Carin Brunnkvist och Britt Almström hållit en nybörjarkurs för en grupp studerande i kurserna Praktisk svenska och Ord och bild vid Stockholms universitet. Åtta deltagare har fullföljt kursen med mycket gott resultat.

Vi är glada över att på detta sätt ha kunnat marknadsföra stenografin bland universitetsstuderande. Kursen har omfattat 20 timmar, och den har varit gratis för deltagarna. Intresset har varit stort även bland övriga studenter, och vi hoppas kunna hålla flera liknande kurser i framtiden.

Vi ser alltså en glädjande efterfrågan på kurser och behöver lärare. Hör av dig om du är intresserad av att undervisa!

Nya medlemmar

Varmt välkomna i Stenografförbundet! säger vi till alla dem som utnyttjat erbjudandet att bli medlemmar i förbundet och redan nu betalat medlemsavgiften för år 2000 och därmed får detta och nästa nummer av Stenografen i bonus.

Julklappsdags?

Vi återkommer även i år med ett erbjudande till förbundets medlemmar om att inför julen köpa böcker till specialpris. En julklapp till dig själv, kanske?

I år erbjuder vi boken Praktiska övningar i Melins stenografi av Stig Ekermann, en häftad fortsättningsbok på 95 sidor. Den innehåller många övningsstycken som ger förkortningsträning och även övningar med språkliga frågeställningar. Vårt specialpris är 40 kr plus porto. Det priset gäller millenniet ut!

B, C J & L

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting