Utveckling av webbplatsen under år 2000  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
ändrat  
senast  
2001-01-21  


Utveckling av webbplatsen under år 2000

 

Under året har antalet webbsidor ökat från ca 170 till ca 240, dvs. med 40 %, och antalet bilder har ökat från ca 190 till ca 330, dvs. med 74 %.

Fr.o.m. år 2000 återges inte bara de typtryckta utan även de stenografiska artiklarna på webbplatsen. Publiceringen av materialet i Stenografen sker dock med fördröjning, så att medlemmar och prenumeranter först får tillgång till materialet. En särskild sida med förteckning över de stenografiska artiklarna gör det lättare att nå sidorna, för stenografisk läsning och övning.

Webbplatsens startsida har fått ny layout, med bilder med reliefeffekt respektive färgtoning. Två texter är rörliga bilder som visas och döljs i en takt som är avsedd att harmoniera med den rörliga stenografiska texten.

Layouten på innehållssidan har också ändrats, bl.a. genom färgbakgrund till de aktuella texterna och minibilder som illustration samt annan färgmarkering av länkarna. Sedan hösten 1999 publiceras på samma sida en årstidsbild som byts ut varje månad utom sommarmånaderna och som kan ses i större storlek på särskild sida.

Bland nytillkomna sidor kan nämnas en sida med hjälp för webbplatsen, med information om menyerna, pilarna, det alfabetiska registret, sökmöjligheterna, översikten över webbplatsen, uppgifterna om uppdateringar m.m., allt för att underlätta för besökaren att hitta och förflytta sig på webbplatsen.

Webbsidorna har under året uppdaterats vid 81 tillfällen, dvs. med i genomsnitt 4,5 dagars mellanrum. Om 45 sommardagar räknas bort blir mellanrummet 4,0 dagar. I genomsnitt har 3,4 sidor ändrats vid varje tillfälle. Arbetet med uppdateringarna har tagit drygt 150 timmar.

Av diagrammet nedan framgår antalet besök och lästa sidor per månad under åren 1999 och 2000.

Besök

Antalet besök per vecka varierade under årets första 15 veckor mellan 100 och 200, för att sedan minska till ca 50 under sommarmånaderna. Under hösten ökade besöksantalet och stabiliserades till 70–90 per vecka. Det kan jämföras med en ökning från 40 i början av 1999 till ca 130 i slutet av samma år.

Antalet lästa sidor per vecka varierade mellan 450 och 900 under de 15 första veckorna, gick ner till 150–250 under sommaren och ökade sedan till 400–600 under de 16 sista veckorna utom julveckan. Det kan jämföras med en ökning från ca 200 till ca 500 under 1999.

Totala antalet besök till webbplatsen under år 2000 var strax över 5 000. Det är en ökning med 45 % jämfört med de 3 500 besökarna år 1999. Besökarna under år 2000 har under drygt 400 timmar (ca 325 timmar år 1999) tittat på närmare 26 000 sidor (drygt 22 000 år 1999).

Förbundets webbplats omnämndes i marsnumret av tidskriften PC för alla som en av ”Månadens 21 nyttigaste länkar”, och webbplatsen tilldelades 9 poäng av 10 möjliga. Det resulterade i en markant ökning av antalet besökare, precis som omnämnandet i oktober 1999 i tidskriften Ny Teknik. Ökningen då var dock ännu större, vilket också framgår av diagrammet.

Lars Lingvall
webmaster

   

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
 

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

 
Free Web Hosting