Stenografen 4/2000: Insidan  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Insidan

Stockholmsnummer

Delar av materialet i detta nummer kommer från medlemmar i Stockholmsföreningen. Bland andra Ulla Holm och Yvonne Philipsson har bidragit med artiklar. Vi tackar! Läs mer om föreningens aktuella aktiviteter på sidan 60.

Märkesprov

Under hösten finns det som vanligt möjlighet att avlägga prov för märken och diplom på olika skrivhastigheter. Vill du delta, kontakta stenografföreningen på din ort!

Vi hoppas att skolor och föreningar tränar med sikte på tävlingar och märkesprov. Visserligen är stenografi främst en färdighet som man ska ha glädje och nytta av i sitt dagliga liv, men visst är det väl bra att ha papper på sina kunskaper?

Gymnasieelever och andra som befinner sig i början av sin stenografiska utbildning har även möjlighet att avlägga Melinska stenografförbundets prov i anteckningsstenografi. De som avlägger godkänt prov får ett diplom.

Dessa prov, liksom alla övriga prov för märken och diplom, rekvireras från Stenografförbundet senast tre veckor före provtillfället. Såväl prov som diplom och märken är kostnadsfria.

Funktionärsförteckning

Vid årsmötet i våras invaldes några nya styrelsemedlemmar. Vi presenterar Stenografförbundets samtliga funktionärer på sidan 58 i detta nummer. Där finns också adresser till våra regionombud och till kontaktpersoner för stenografföreningarna ute i landet.

Ett standardverk

Söndagen den 27 augusti medverkade förbundet med ett bokbord vid den stora bokförsäljningen på Drottninggatan i Stockholm. En av de böcker vi sålde mest av var Hans Karlgrens Latskrift, som dagen till ära fått specialpriset 40 kr. Den är en brett upplagd handbok som både behandlar stenografiteori, stenografihistoria och dessutom innehåller en kurs i anteckningsstenografi för dem som vill rationalisera sitt skrivarbete.

Med anledning av bokbordet erbjuder vi också våra medlemmar att köpa Latskrift till specialpriset 40 kr plus porto. Ring in, skriv eller faxa din beställning till Märtha på expeditionen!

B & CJ

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page