Stenografen 6/2000: Kors och tvärs  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Kors och tvärs

1   2   3   4 5   6   7
      8        
9             10        
           
11         12 13          
  14 15        
16   17       18 19        
    20 21      
22       23     24   25    
           
26         27           28
    29          
30         31            

Konstruktör: Göte Schenning

 Vågrätt
1.Ensamstående och enastående. (7)
5.Här finns det fog för fågel. (5)
8.Modeord, liksom såsom. (3)
9.Är nätt och jämt felaktig. (7)
10.Kan tystnad. (5)
11.Näst intill abbot. (5)
12.En stenograf är en flicka som man betalar för att lära stava. (Salon Gahlin) (7)
14.Faktotum med allt i. (4)
16.Kallades kvinna som kallades till kalas. (6)
18.Furumark. (6)
20.Hetta i solsken. (4)
22.Gör sig den skyldig till som träder någon annans rätt för när. (7)
24.Med livat och en pleonasm. (5)
26.Sägs det vara tredje gången. (5)
27.Är den kyliges leenden. (7)
29.Här går man i cirklar. (3)
30.r och l placeras till vänster om rak stapel. (5)
31.Följ med upp och titta på mina etsningar!(7)
 Lodrätt
1.Har numera sin matta. (3)
2.Ena hälften av vem som helst. (5)
3.Gör en filmhund till namnet Lassie. (7)
4.Kan brev skrivas på stenografi med en enda. (6)
5.Brukar man gin med tonic. (5)
6.Fara på vägarna. (7)
7.Bör tjuven inte lämna efter sig. (9)
11.I vals på skrivmaskin. (9)
13.Minskas faran av att gå på grund av. (4)
15.Kan man uppmanas att vara i stormen. (4)
17.Har sin egen aria. (7)
19.Sådana drar sig inte för skämt. (7)
21.Klämmer man till med. (6)
23.2000, men inte 2.000 eller 2 000. (5)
25.Har blivit på modet tillsammans med x. (5)
28.Ägnar sig åt spel och dobbel (3)
Lösningen publiceras i nästa nummer.

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting