Stenografen 3/1999:  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Projektet Unga stenografer

Vi fortsätter vår satsning på ungdomar även under nästa år, 1999/2000. Vi uppmanar därför alla lärare som har kursen Anteckningsstenografi, 40 poäng, att uppmärksamma eleverna på stipendiemöjligheten!

Melinstiftelsen delar ut stipendier omfattande en veckas vistelse på Gran Canaria, t.ex. under någon av lovveckorna. Syftet med stipendierna är att eleverna skall få möjlighet att ytterligare förkovra sig i stenografi under handledning.

Skicka in ansökan till Melinstiftelsen snarast och ange vilken vecka som avses! Ange också om du som lärare själv kan ta hand om gruppen.

Ansökan skickas till

Melinstiftelsen

Anna-Greta Magnusson
Rådhusesplanaden 15
903 28 Umeå
Tfn 090-77 77 61

eller

Anna-Carin Brunnkvist
Fjärdingsmansvägen 164
191 70 Sollentuna

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting