Stenografen 2/1998: Insidan  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Insidan

Stockholmsk prägel

Melinska stenografföreningen i Stockholm har bidragit med material till detta nummer.

Stenografins dag

Styrelsen har diskuterat utformningen av Stenografins dag 1998. Informationsmaterial har redan skickats ut till stenografiföreningarna. Tanken var att lördagen den 18 april skulle vara Stenografins dag.

Men i år behöver vi kanske inte känna oss så bundna av att det skall vara en exakt dag. Vi vill att alla väljer en egen dag från lördagen den 18 april och en vecka framåt och gör den till sin speciella Stenografins dag. Den dagen kan man känna sig extra uppmuntrad att slå ett slag för stenografin.

I år vill vi att så många som möjligt börjar prata om stenografi med någon (eller några) – gärna någon som man kanske inte tänkt sig att prata om stenografi med – och då observerar vilka reaktioner och kommentarer man får. Rapporter om dessa reaktioner vill vi få in till förbundet, så att vi kan utnyttja dem för att förbättra vårt informationsmaterial och få ytterligare idéer till vår kommande hemsida på Internet.

Skicka noteringarna per brev eller fax till expeditionen, eller skicka dem per e post till stenomelin@geocities.com. Bland dem som skickar in bidrag lottar vi ut ett antal stenografmärken av den nya pintypen i emalj och mässing. Vi kommer förstås också att skriva om rapporterna i Stenografen.

Anmälan till årsmötet

Som vi har meddelat äger Melinska Stenografförbundets årsmöte rum den 25 april i Borås. I förra numret fanns föredragningslista, program och anmälningsblankett.

Tiden för anmälan till årsmötet har egentligen gått ut, men det kan ändå finnas möjlighet att delta om man hör av sig per fax eller telefon 08-20 75 12.

Stadstävlingen

Den årliga tävlingen mellan föreningarna ägde rum vecka 14. Nu väntar vi med spänning på resultatet.

Påminnelse om medlemsavgift

För den som inte har betalat medlemsavgiften för 1998 skickar vi inte ut fler nummer av Stenografen. Medlemsavgiften, som är 150 kr, kan sättas in på postgiro 15 40 65-7. Om man vill beställa medlemsnål kan man skriva det på inbetalningskortet och betala 25 kr per nål.

B & L

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting