Stenografen 6/2000: Insidan  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu

 

Insidan

Intersteno

Till detta nummer har vi fått material från bland andra föreningen Svenska Intersteno. Vi vill gärna väcka intresse för Interstenos verksamhet bland Stenografens läsare och fästa uppmärksamhet på den kommande Interstenokongressen i Hannover sommaren 2001.

Vinn en trisslott!

På sidan 94 i detta nummer publicerar vi ett korsord, konstruerat av Göte Schenning. Skicka in era lösningar till förbundsexpeditionen senast 22 januari. De två först öppnade rätta lösningarna vinner varsin trisslott.

Kurser

Glädjande många stenografikurser är just nu på gång på flera platser i landet. Man har startat nybörjarkurser i exempelvis Örnsköldsvik, Uppsala, Sollentuna och Linköping. I Linköping har man dessutom startat en fortsättningskurs med 8 deltagare.

Kurs för kursledare

Stenografförbundet planerar att anordna en veckokurs för stenografer som är intresserade av att undervisa i stenografi. Kursen kommer att hållas i början av juni 2001. Utförliga upplysningar kommer i Stenografen nr 1 2001.

(Information om kurserna finns på denna sida här på Internet.)

Årsmötet

Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 31 mars 2001. Kallelse, föredragningslista och övriga upplysningar om årsmötet publiceras i Stenografen nr 1 2001.

Stenografi i pressen

Den senaste månaden har stenografi omnämnts i pressen i olika sammanhang.

I Dagens Nyheter kunde man den 16 november läsa om Stockholms kommunfullmäktige och att årets sista sammanträde kan bli det sista där man använder sig av stenografer för protokollet. ”Verksamheten är nämligen föremål för upphandling i konkurrens.” De sex stenografer som just nu tjänstgör i Stadshuset är uppsagda från den 1 januari 2001.

I Allers nummer 43 i år fanns en insändare med frågan: Har man fortfarande stenografer som för protokoll vid riksdagens sammanträden? Visst har man det! Frågan besvarades utförligt av Ulf Christoffersson, som är biträdande kammarsekreterare på riksdagen.

Dessutom har vi den senaste veckan sett två platsannonser där man söker personal med kunskaper i stenografi.

Medlemsavgiften

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2001. Avgiften är densamma som förra året, alltså 175 kronor. Inbetalningskort medföljer detta nummer. Vill du beställa Stenografförbundets medlemsnål markerar du på inbetalningskortet hur många nålar du vill ha och betalar 25 kronor per nål. Vi skickar nålarna med post

God jul!

Vi önskar alla stenografer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

B & CJ

Stenografisk julkalender

I adventskalendern i TV 1969 spelade stenografin en central roll. Om det berättades i en artikel 1970 som vi återger delar av i detta nummer.

Gun Holmqvist, som spelade en av huvudrollerna i serien, var vid den tiden lärare i stenografi, och hon blev ganska snart därefter riksdagsstenograf och lärare i de av riksdagen anordnade kurserna i stenografi.

Gun var en mycket framgångsrik lärare. Hon kunde sitt ämne – den egenskap som elever enligt åtskilliga undersökningar värderar främst hos sina lärare. Hon hade en enastående förmåga att entusiasmera, och hon ägde en förödande charm.

Tyvärr gick Gun år 1988 bort efter en kortare tids sjukdom, endast 57 år gammal.

GS

 

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan

Web page statistics through     This page is hosted by  Get your own free Home Page

Free Web Hosting