Länkar: Utländska webbplatser  
 
Backa Till nästa sida
Nederst på sidan
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
ändrat  
senast  
2001-01-13  

Länkar: Utländska webbplatser

 
Interstenos logotyp  
Länkar: Översikt
 
 • Artiklar i uppslagsverk
 • Intersteno (stenografi och maskinskrivning)


 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Åland


 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Nederländerna
 • Storbritannien
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Österrike


 • USA
 • Turkiet
 • Japan
 • Taiwan
 • Nya Zeeland
 • Innehållsförteckning
  Länkar: Svenska webbplatser
   
  Länkar: Parlament
   
  Språkliga länkar
   
  Webbplatser med länkar hit
   
   
   Interstenos logotyp

   Intersteno

   Intersteno eller Interinfo är en internationell organisation för stenografi och maskinskrivning med nationella avdelningar

  • Geert’s Typewriter Site – Unofficial Intersteno Home Page (engelska, nederländska) – kan också nås under adressen <http://welcome.to/interinfo>
  • Landesgruppe Deutschland der Intersteno
  • Interinfo Groep Nederland
  • Intersteno Italia
  • Finlands Stenografförbund: Articles of Intersteno (unofficial translation) (Interstenos stadgar)
  • Interinfo CR, tjeckiska Interinfo
  • Intersteno-türk (turkiska), med information om tävlingar
  • Grupp för e-diskussion bildad i augusti 2000
  Överst på sidan
   
   Danmarks flagga

   Danmark

  • Folketinget: Om stenografiska protokoll i Europautskottet (Europaudvalget)
  • EU-oplysningen: Introduktionen til Europaudvalget, med omnämnande av de stenografiska referaten
  • Aalborg Katedralskole, Nyhedsliste fra biblioteket NR 9 1998/99 med bl.a. Alvin, Aage: Dansk Stenografi och Worms, A: Letfattelig dansk Stenografi (Worms System): lærebog til Undervisningsbrug
  • Farums Arkiv & Museer: Matrikel 66 och 67 med bl.a. uppgifter om Poul Edvard Rasmussen: Han udarbejdede et stenografisk system og udgav 1812 en bog derom ”Dansk kortskrivning”. En dagbog ført over 40 år er skrevet med disse tegn, findes på det kgl. bibliotek.
  Överst på sidan
   
  Överst på sidan
   
   Turkiets flagga

   Turkiet

  • Intersteno-türk (turkiska), med information om tävlingar
   
   

  Mooney’s MiniFlags De flesta flaggorna på denna sida har skapats av medlemmar av the Flags of the World group och hämtats från webbplatsen Mooney’s MiniFlags.

  Flaggorna från Danmark, Finland, Japan, Nederländerna, Norge, Sverige, Tjeckoslovakien, Turkiet, Tyskland, Åland och Österrike har dock modifierats för att överensstämma bättre med utseendet enligt FOTW (se nedan), och flaggorna från Nya Zeeland och Taiwan, speciellt den senare, har omarbetats från original i FOTW för bättre återgivning av figurerna på flaggorna.

  Flags Of The World (FOTW) Den flaggintresserade rekommenderas att besöka webbplatsen Flags Of The World (FOTW), med bilder och utförliga beskrivningar. Spegelwebbplatser finns bl.a. i Schweiz och på flera ställen i USA.

   

   

   
  Överst på sidan
  Backa Till nästa sida
  Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
  Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
  Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
  Till innehållssidan
   

  Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

   
  Free Web Hosting