Länkar: Parlament  
 
Backa Till nästa sida
Nederst på sidan
 
Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
ändrat  
senast  
2001-01-13  

Länkar: Parlament

 
Interparlamentariska unionens logotyp  
Länkar: Översikt
 
 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Finland
 • Åland


 • Grekland
 • Italien
 • Nederländerna
 • Tjeckien
 • Österrike


 • Nya Zeeland
 • Innehållsförteckning
  Länkar: Svenska webbplatser
   
  Länkar: Utländska webbplatser
   
  Språkliga länkar
   
  Webbplatser med länkar hit
   
   

  Inledande anmärkning: Inte alla parlament med stenografer har text om detta på sin webbplats.

   Sverige

  • Riksdagen: Om protokollföringen (debatten i kammaren)
  • Riksdagen: Om protokollföringen i riksdagens EU-nämnd
  • Riksdagen: Om kammarkansliet, med riksdagsstenograferna
  • Sesam – nyhetstidningen på lätt svenska: Om riksdagen, bl.a. om stenograferna
  • Svegs studiecentrum: Kort referat av studieresa till Stockholm och riksdagen 1998 med bild på och text om stenograferna

   Danmark

  • Omnämnande av stenografiska protokoll i Europautskottet (Europaudvalget)
  • EU-oplysningen: Introduktionen til Europaudvalget, med omnämnande av de stenografiska referaten

   Norge

  • Stortingets administrasjon (se Referentkorpset)
  • Organization of the Storting’s Administration (se Stenographic Service of the Storting
  • Forretningsorden for stortinget
  • Rules of procedure

   Finland

  • Omnämnande av stenograferna i Finlands riksdag (engelska)

   Åland

  • Förstasida
  • Personal vid lagtingets kansli, med en stenograf

   Grekland

  • Grekiska parlamentet idag
  • Om bl.a. den stenografiska tjänsten i grekiska parlamentet (engelska – Macedonian Press Agency)

   Österrike

  • Förstasida
  • Om stenografiska protokoll (tyska)
  • Om stenografiska protokoll (engelska)
  • Bundesrat: Stenographische Protokolle
  • Facsimil av stenografiskt producerat protokoll från 1861: språkproblem vid öppnande av deputeradekammaren
  • Stenographische Protokolle, Nationalratssitzung (21:a sessionen)

   Nya Zeeland

  • Om stenograferingen i det nyzeeländska parlamentet (engelska)

   

   
  Överst på sidan
  Backa Till nästa sida
  Löpsedel || Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna
  Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov
  Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok
  Till innehållssidan
   

  Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

   
  Free Web Hosting