Melinska Stenografföreningen i Stockholm  
 
       
Backa Till nästa sida
  Nederst på sidan  
 
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
www.stenografi.nu
 

Melinstiftelsen

 

Historik kring Melins testamente

Redan tidigt kom Olof Melin på tanken att testamentera sin förmögenhet till en stiftelse ”med huvudsakligt ändamål att bereda kvinnliga stenografer ett trevligt och vackert semesterhem”.

Kvinnliga stenografer, som blev den stora majoriteten av melinarna, levde ofta på knappa löner och Melins dröm var att hans älskade villa Brabo i Arild skulle vara ett semesterhem för dem. Men villa Brabo blev aldrig något semesterhem efter Melins död. Det visade sig att huset inte kunde bebos vintertid utan mycket omfattande och dyrbara isoleringsarbeten. Stina Melin skriver efter makens bortgång att ”nu kräver huset kostbara reparationer, som jag icke kan bestrida med mina inkomster utan, därest de skulle utföras, måste likvideras från mitt kapital och sålunda procentuellt sett avsevärt decimera detta."

Därför såldes Villa Brabo.

Dessa fakta är hämtade ur Ernst L. Ekmans biografi om Melin och citatet är hämtat från Stina och Olof Melins testamente.

Under en lång följd av år kunde dock många av Sveriges kvinnliga stenografer få semesterstipendier från stiftelsen Melinska Semesterhemmet för rekreation och för resor inom och sutom landet.

I början av 90-talet kunde den dåvarande styrelsen konstatera att förmögenheten, dvs aktierna som (enligt testamentet) förvaltas av Handelsbanken i Helsingborg, stigit så mycket i värde att man såg det vara möjligt att börja leta efter ett lämpligt semesterhem. Så småningom fastnade man för en lägenhet (bungalow) på Gran Canaria. Den har ett fint läge med pool strax intill, tillgång till teknisk service och en reception med svensktalande personal. Det är nära till havet, nära till sjukhus och svenska kyrkan, till kvarterskrogar och shoppingcentrum och numera också till ett inomhusbad med massageduschar m m.

Lägenheten består av tre rum och kök, badrum och balkong. Den har fyra bäddar och ett fullt utrustat kök. I bokhyllan hittar man stenografisk litteratur och förkortningsövningar, video med UR-akademins stenografikurs från 1992 och tidningen Stenografen i bundna årgångar m m.

Så förverkligades Melins tanke att ”bereda kvinnliga stenografer ett trevligt och vackert semesterhem”! Åtskilliga är de stenografer som fått njuta av ”Casa Melin” och solen och värmen!

I april 2002 köpte den nuvarande styrelsen också en lägenhet på Hagagatan i centrala Stockholm. Den består av två rum och kök, badrum och inglasad balkong mot väster. Dit kommer stenografer från hela landet för att ibland mellanlanda i färden mot Gran Canaria, ibland för att ta del av Stockholms stora kulturutbud och ibland för att sammanstråla med stenografivänner från någon annan del av landet.

TRÄFF med 2007 års stipendiater

Den 19 januari 2008 samlades representanter för sju stenografföreningar jämte respektive ordförande, ordföranden i Stenografförbundet och vi tre från Stiftelsen Melinska Semesterhemmet i Stockholm.

Huvudsyftet med dagen var att utbyta erfarenheter och finna idéer för nyrekrytering av stenografer till föreningarna och till förbundet. Men syftet var också att lära känna varandra, hitta nya stipendiater/hyresgäster till våra semesterhem m m

Erfarenhetsutbytet startade med tankar om hur vi skall kunna fånga de stenografi-nyfikna. Någon tipsade om de enkla kontaktskapande visitkorten, någon pratade om att skicka recept till varandra och att delta i olika samhälleliga arrangemang, såsom i kulturnätter och vid bokbord. Några pratade om kontakterna med studieförbunden, sekreterarföreningarna och företagen på orten, bemanningsföretagen inte att förglömma.

Det kan vara mycket givande att ta kontakt med lärare i so-ämnen för att få komma till en lektion och tala om stenografi och om hur t ex riksdagen använder sig av stenografer. Det kan också ge resultat att kontakta elever som inte fått sin valda kurs i stenografi … Eleverna kan kanske tänka sig en kvällskurs i stället

Lokalfrågan kan vara ett problem för föreningarna, men att använda ett företags konferensrum för träningskvällar är kanske en lösning. Och företagen kan kanske bli sponsorer...

Sedan diskuterade vi pressen, hur man kan skriva releaser, att kunna använda det överblivna utrymmet på tidningarnas sidor och fylla det med stenografi!?

Kan förbundet göra någon broschyrtext, ett diplom eller en affisch, som föreningarna kan ladda hem? Kan tidningen Stenografen vara användbar i marknadsföringssyfte eller som läromedel?

Förbundets hemsida fick mycket beröm och det ansågs vara särskilt viktigt att hålla den levande och aktuell.

Och varför inte göra en stenografikurs på Internet?

Frågorna var många och idéerna ännu fler! Dagen var mycket stimulerande och energigivande. Föreningsrepresentanterna utmanade varandra i kommande stadstävling och hoppades att kunna ses vid Stenografförbundets nästa årsmöte i Borås.

Stenografföreningarna fick slutligen ett uppdrag att utse ytterligare två stipendiater för vistelse på Gran Canaria, Casa Melin, under hösten eller vintern 08/09. Stipendiet är på 5000 kronor och avser personer som inte tidigare har varit i stiftelsens lägenhet. Stipendiaterna kan resa tillsammans eller var för sig. Stiftelsen kommer att skicka ut ett brev till föreningarna om detta.

Stenografiska hälsningar från

Anna-Carin Brunnkvist Lilian Nilsson Jeanette Gruszecki
Ordförande Sekreterare Kassör
anna-carin.brunnkvist@spray.se linils@telia.com grusz@algonet.se
     
Tfn 08 - 754 29 21 Tfn 073 975 5147 Tfn 031- 44 39 08
     
Sköter bokning av Sköter bokning av
Hagagatan 1, Stockholm Casa Melin, Gran Canaria

 

 
  Överst på sidan  
Backa Till nästa sida
| Vad är? | Pröva på! | Förbundet | Föreningarna |
| Tidningen | Litteratur | Kurser | Tävlingar och prov |
| Bli medlem! | Stenografins historia | Länkar | Gästbok |
Till innehållssidan
 

Statistics through   Page hosted by Geocities   Get your own free home page

 
Free Web Hosting