Erman Hamid Erman Hamid

Data | Ilmu | Kuliah | Galeri | Pautan
 
 
Data - Resume

KELAYAKAN PENDIDIKAN

Universiti Kebangsaan Malaysia
-    MIT (Sains Komputer), 2005

Universiti Utara Malaysia
-    BIT (HONS) - Multimedia, 1998
 

KELAYAKAN PROFESSIONAL

Universiti Teknologi MARA / Cisco Inc
-    CCNA/CCAI (Instructor Course), 2001
 

PENYELIDIKAN

Tesis Sarjana : Pembangunan Alat Bantuan Pembelajaran 
Pengaturcaraan Pakej Simulasi C, 2005
 

PEMBENTANGAN / CERAMAH

 Academic Reading,
 pada Kursus Better & Effective Learning Techniques,
 bertempat di Kolej Yayasan Melaka,  pada 12/7/2005

 Tatacara Menghadiri Temuduga,
 pada Kursus Pra Kerjaya & Pengurusan Etiket,
 bertempat di Kolej Yayasan Melaka,  pada 12/7/2005

 Preparation To Be A College Student,
 pada Kursus Better & Effective Learning Techniques,
 bertempat di Kolej Yayasan Melaka,  pada 12/7/2005

 Pembangunan Alat Bantuan Pembelajaran Pengaturcaraan 
 (Projek IRPA 04-02-02-001EA10),
 pada Bengkel Sains Pengaturcaraan (ATUR03),
 bertempat di Cyberlodge, Cyberjaya pada 27/8/2003

 Koridoraya Multimedia, Suatu Anjakan Paradigma,
 pada Seminar Dalaman Anjung Raya Multimedia,
 bertempat di Institut Bina Usahawan, Melaka, pada 14/6/2000

 Perkembangan Internet di Malaysia,
 pada Seminar Internet & Pembangunan Laman Tempatan,
 bertempat diInstitut Bina Usahawan, Melaka, pada 14/4/2000

 Persiapan Menghadiri Temuduga,
 pada Seminar Kerjaya,
 bertempat di Institut Bina Usahawan, Melaka, pada 20/2/2000

 Bagaimana Menjadi Pelajar Yang Cemerlang,
 pada Kursus Motivasi,
 bertempat di Institut Bina Usahawan, Melaka,  pada 12/12/1999
 

PENYERTAAN DALAM SEMINAR / KURSUS / BENGKEL

  Train The Trainer For Profesional Grooming
  di Hotel Straits Meridian, Melaka, anjuran Linkfarr, pada 15-16/6/2005

  Problem Based Learning
  di DKB, Kolej Yayasan Melaka, anjuran KYM, pada 6/6/2005

  Asas Kaunseling
  di Hotel Straits Meridian, Melaka, anjuran Bukit Tinggi Business Management, 
  pada 30-31/5/2005

  Train The Trainer For Better & Effective Learning Techniques (BELT)
  di Hotel Orkid, Melaka, anjuran KYM, pada 25-26/11/2004

  CCNA Bridge (Remote Courses)
  anjuran Nanyang University/Cisco Inc, pada 23/8-04/09/2004

  A Workshop For Teaching Tertiary Level Subject In English
  di DK1, Kolej Yayasan Melaka, anjuran KYM, pada 7-8/5/2004

  Train The Trainer For The PSMB Graduate Scheme II
  di Kuala Lumpur, anjuran PSMB, pada 3/10/2003

  Motivasi Dan Peningkatan Prestasi Diri
  di Ayer Keroh Country Resort, Melaka, anjuran Linkfarr, pada 16-17/10/2003

  Grooming Presenting Yourself & Social Etiquette
  di Ayer Keroh Country Resort, Melaka, anjuran Linkfarr, pada 18-19/9/2003

  Bengkel Sains Pengaturcaraan (ATUR03)
  di Cyberlodge, Cyberjaya, anjuran UKM, pada 27/8/2003

  The Creative Trainer
  di Hotel Straits Meridian, Melaka, anjuran Linkfarr, pada 29-30/3/2003

  Train The Trainer For The PSMB Graduate Scheme I
  di Hotel Straits Meridian, Melaka, anjuran PSMB, pada 27/1/2002

  Seminar Mengenai Cabaran Globalisasi
  di Hotel Renaissance, Melaka, anjuran Kerajaan Negeri Melaka, pada 6/11/2001

  Musyawarah K-Ekonomi Negeri Melaka
  di Hotel Renaissance, Melaka, anjuran Kerajaan Negeri Melaka/ISIS, pada 8/3/2001

  Kursus Induksi & Pentauliahan PP/PPD Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan
  di Dewan Besar, UTM, Semarak, anjuran MLVK/UTM, pada 29-30/1/2001

  Cisco Certified Network Academy Instructor Programme (CCNA/CCAI)
  di Fakulti Kejuruteraan Elektrik, UITM, Shah Alam, anjuran UITM/CISCO INC, 
  pada 18/1/2001-26/9/2001

  Education And ICT In The Millenium
  di Hotel Park Royal, Kuala Lumpur, anjuran UPM, pada 27-28/10/2000

  Bengkel Pengajaran Dan Pembelajaran
  di Hotel Straits Meridian, Melaka, anjuran UPM/KYM, pada 15-16/9/2000

  Seminar Kebangsaan Multimedia Dalam Pendidikan
  di Sekolah Teknologi Maklumat, UUM, anjuran UUM, pada 5/3/1998

  Seminar Pendidikan Bestari
  di Pusat Konvensyen, UUM, anjuran MCCE/UUM, pada 20-22/12/1997

  Seminar Usahawan Harapan
  di Pusat Konvensyen, UUM Sintok, Kedah, anjuran Kolej Petronas UUM, pada 4/12/1997

  Seminar Pelaburan Saham & Pasaran Hadapan
  di Pusat Konvensyen, UUM Sintok, Kedah, anjuran NOVAC UUM, pada 12/9/1996

  Seminar Kebangsaan Penjaja & Peniaga Kecil
  di Auditorium MARA, Kuala Lumpur, anjuran UMNO / MARA, pada 7/6/1992
 

PERKEMBANGAN KERJAYA

 Universiti Terbuka Malaysia (2005-Sekarang)
 - Tutor (Part Time)

 Kolej Yayasan Melaka (2000-Sekarang)
 - Ketua, Unit Teknologi Maklumat, Program UUM/KYM (2006-Sekarang)
 - Pensyarah, Program UUM/KYM (2005-Sekarang)
 - Pensyarah, Program UTM/KYM (2000-Sekarang)
 - Pensyarah, Program Sekolah Pengurusan KYM (2005)
 - Pensyarah, Program CCNA (2001-Sekarang)
 - Penceramah, Program BELT (2004-Sekarang)
 - Penceramah, Program Grooming (2003-Sekarang)
 - Penceramah, Program E-Melaka (2003)
 - Penceramah, Program PSMB (2002-2003)
 - Penyelia, Latihan Industri (2001-2004)
 - Pensyarah & Pegawai Pengesah Dalaman, Program MLVK (2001)
 - Ahli Jawatankuasa Jadual Waktu (2001)

 Institut Bina Usahawan (1998-2000)
 - Pensyarah, Institut Bina Usahawan (1998-2000)
 

KURSUS YANG SEDANG/PERNAH DIAJAR

 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat  UUM/KYM:
  Interaksi Manusia Komputer.

 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat  OUM:
  Rangkaian Pertengahan,
  Sistem Pengoperasian.

 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi & Multimedia  OUM:
  Pembangunan Aplikasi Multimedia.

 Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia) UTM/KYM:
  Pengenalan Kepada Multimedia, 
  Asas Animasi Dalam Multimedia, 
  Asas Grafik Dalam Multimedia, 
  Audio & Video Dalam Multimedia, 
  Pembangunan Laman Web I & II, 

 Diploma Teknologi Maklumat (Sains Komputer) UTM/KYM
  Aplikasi Komputer,
  Teknik Pemprosesan Fail,
  Komunikasi Data,
  Rangkaian Komputer,
  Pemasangan & Penyenggaraan Komputer.

 Cisco Certified Network Academy:
  CCNA 1: Networking Basics, 
  CCNA 2: Local Area Network, 
  CCNA3: Switching Basics & Intermediate Routing, 
  CCNA 4: Routing & Wide Area Network. 

 Diploma Keusahawanan, Sekolah Pengurusan KYM
  Pengurusan Sistem Maklumat.

 Sijil Kemahiran Malaysia (MLVK) bagi
 Juruteknik Sistem Komputer & Juruteknik Rangkaian Komputer:
  Pengenalan Kepada Komputer,
  Asas Rangkaian. 

 Program Skim Latihan Graduan PSMB
  Windows,
  Microsoft Office,
  Internet,
  Pembangunan  Laman Web,
  Motivasi,
  Etika.

 Kursus Better Effective Learning Techniques (BELT)
  Academic Reading,
  Preparation To Be A College Student,
  Mind Procastination,
  Classroom Knacks.

 Kursus Pra Kerjaya & Etiket Sosial
  Persiapan Menghadiri Temuduga.

 Sijil/Diploma Teknologi Maklumat EDI:
  Teknologi Maklumat,
  Asas Multimedia, 
  Asas Grafik, 
  Alatan Pengarangan Multimedia, 
  Internet,
  Aplikasi Komputer, 
  Pangkalan Data, 
  Pengaturcaraan 1, 
  Kalkulus.
 

Muka Depan | Data


Oleh : Erman Hamid

Free Web Hosting