Erman Hamid Erman Hamid

Data | Ilmu | Kuliah | Galeri | Pautan
 
 
Kuliah
 

Universiti Terbuka Malaysia

  • CBMP2203 : Pembangunan Aplikasi Multimedia
  • CDMP2203 : Pengenalan Kepada Aplikasi Multimedia
  • CBAN4103 : Rangkaian Pertengahan
  • CBOS2203 : Sistem Pengoperasian


Program Universiti Utara Malaysia


Program Universiti Teknologi Malaysia


Program Cisco Certified Network Academy

  • CCNA1 : Networking Basics
  • CCNA2 : Local Area Networks
  • CCNA3 : Switching Basics & Intermediate Routing
  • CCNA4 : Routing & Wide Area Networks


Program Sekolah Pengurusan KYM

  • PC013 : Sistem Maklumat Berkomputer

 
 

 


 Oleh : Erman Hamid

Free Web Hosting