Poesia a Sant Cugat 2004


 

 
 

Inici  | Programa d'actes |   Poetes  |   Enllaços  |   Contacte  |   Crèdits  

 
 
   

 
         
 
         

D. Sam Abrams
(Beckley, West Virginia, 1952)

 
         
   


  Llibres de poesia

- Calculations. Barcelona: Proa, 1997
- Into Footnotes All their lust. Barcelona: Proa, 2002
 
Selecció de poemes

Bullet-holes from the Spanish Civil War

These pockmarks of death that deface the walls
were once the open wounds of war.
Today they stand caked with dust and grime
as time dulls the edges of gunblast and memory.

A senseless tribute to excess passion,
gaping witnesses to human waste,
a backstreet memorial that passers-by ignore
and history overlooks or tries to hide.
 

Impactes de bala de la Guerra Civil espanyola (traducció F. Parcerisas)

Aquests forats mortals de verola que desfigura les parets
van ser, en altre temps, ferides obertes de guerra.
Ara la brutor i la pols hi deixen una crosta
mentre el temps esmussa els cantells dels trets i la memòria.

Tribut absurd a l’excés de la passió,
testimoni astorat de vida malbaratada,
són un moment mig amagat que la gent ignora
i que la història pasa per alt o prova d’amagar.
 
 

Florist

Da die lieben kleinen Wetten
Wirlich Herrlichstes enthalten
Goethe

The way a river ruthlessly
pushes to the delta at the shore
and is thrown back on itself
by the opposing sea
unable to take it all,
this tiny florist shop,
where mallows trumpet their news to all,
timorous violets hide
at the feet of opulent hydrangeas,
solitary tulips mind their own fleshy business,
plain geraniums stretch their acrid necks
to enter the competition while
marigolds push up their ruffled heads
beside honeycomb hyacinths scenting the air,
overflows and backs out into the street.
 
Uncommon beauty quietly awaits us
in the most common places.
 
 

Floristeria (versió de l'autor)
 

Da die lieben kleinen Wetten
Wirlich Herrlichstes enthalten
Goethe
 
Com un riu despietadament
empeny cap al delta de la platja
i és llençat sobre ell mateix
per la mar opositora
incapaç d'engolir tot,
aquesta petita floristeria,
on malves trompetegen des de les alçades,
violetes tímides s'amaguen
al peu d'hortènsies opulentes,
solitàries tulipes carnoses es tanquen en elles mateixes,
geranis de tota la vida estiren el coll d'olor amarga
per entrar al concurs mentre
clavells de moro treuen caps arrugats
al costat jacints com ruscs que perfumen l'aire,
es desborda i surt al carrer.
 
Bellesa inhabitual calladament ens espera
en els llocs més habituals. 
 

 
Century plant

i de full en full
decau l'atzavara,
tot alçant l'orgull
d'aquella flor rara
Simona Gay
 
Your enormous spiny
gray-green sword leaves are now
only a tangled mess
of limp snakes
on the dusty ground
around the towering spike
of bright yellow
branched flower clusters
you spent your entire life
to shoot into the air
over the waste land
on the roadside
as an insolent reminder
that beauty never comes without a price.
 
 
Atzavara (versió de l'autor)

i de full en full
decau l'atzavara,
tot alçant l'orgull
d'aquella flor rara
Simona Gay

Les teves enormes fulles
verd gris d'espasa amb punxes són ara
només un munt entortolligat
de serps flàccides
sobre la terra polsosa
al voltant de la tija gegant
amb branques de poms de flors
d'un groc intens
que et vas passar la vida sencera
per disparar en l'aire
sobre la terra erma
del costat de la carretera
com un recordatori insolent
que la bellesa sempre passa factura.

 
 
 
 
 
 
 

 © Marc Masdeu  2004

 
Free Web Hosting