EXAMENS DE DIBUIX TÈCNIC

EXAMENS DE DIBUIX TÈCNIC

index

w w w . d i b u i x t e c n i c . c o m

EXERCICIS DE DIBUIX TÈCNIC

SELECTIVITAT / PAU (PDF en format ZIP)

DIRECCIONS RECOMANADES

COMENTARIS

EXERCICIS

ARC CAPAÇ 1
TRIANGLES 1
ABATIMENT 1
INTERSECCIÓ 1
PARAL.LELISME 1
PERPENDICULARITAT 1
SIMETRIA
TANGÈNCIA 1
TANGÈNCIA 2
CANVI DE PLÀ 1
DIÈDRIC 1
DIÈDRIC 2
PIRÀMIDE 1
 
index
 
 
 
 

selectivitat / pau

DIÈDRIC
SELECTIVITAT SETEMBRE/1999
SELECTIVITAT JUNY/1999
SELECTIVITAT SETEMBRE/2000
SELECTIVITAT JUNY/2000
SELECTIVITAT JUNY/2000 (VALÈNCIA)
SELECTIVITAT SETEMBRE/2001
SELECTIVITAT JUNY/2001
 
 
 

index

 

 

 

 

DIRECCIONS RECOMANADES

http://archives.math.utk.edu/topics/geometry.html
Impresionant directori de pàgines relacionades amb les matemàtiques i les seves aplicacions.
http://www.maths.gla.ac.uk/~wws/cabripages/cabri0.html
Directori relacionat amb el programa de Geometria i Dibuix Cabri Geômetre.
http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/enseignement/tp/optique/
Pàgina dedicada a l´òptica i relacionada amb Cabri on trobareu applets interessants.
http://www.scienceu.com/geometry/facts/solids/handson.html
Excel·lent pàgina amb models interactius de sòlids en 3D. El text inicial en anglès diu: "Here are interactive versions of the Platonic and Archimedean solids that you can manipulate on your computer screen. There are two versions of each one; the vrml version requires a VRML viewer, and the java version requires java.
http://boj.pntic.mec.es/~amart124/
Excel·lent pàgina amb exercicis de peçes en 3D. Temes relacionats amb el Dibuix de Batxillerat.
http://webs.ono.com/usr005/jocelitos
Pàgina amb temes de Dibuix per Enginyeria Industrial, Enginyeria de Camins i selectivitat.
http://platea.pntic.mec.es/~mperez/ejer1.htm
Pàgina personal de Miguel Angel Perez Tello amb exercicis en format zip de Dibuix Tècnic.
http://www.pagina.de/apuntes
Directori classificat d´apunts i examens de totes les matèries per alumnes i professors de totes les carreres.
http://www.selectividad.net
Tota mena de temes relacionats amb la prova de les PAU i la selectivitat.
http://www.softdownload.com.ar/aplets.htm
Applets i aplicacions per la web.
http://www.htmlcenter.com/
Pàgina dedicada al llenguatge de HTML molt complerta.
www.dibuixtecnic.com
Pàgina personal dedicada a l´Art i la Visual i Plàstica de Secundaria. Podeu trobar també examens de dibuix tècnic i temes relacionats amb les matemàtiques i el Dibuix Tècnic.
www.dibujotecnico.com
Pàgina dedicada al dibuix tècnic amb apunts i àrees d´estudi.
http://www.volny.cz/plavjanik/dge.html
Pàgina per descarregar un programa de Geometria descriptiva i guardar els traçats en BMP i/o WMF.
http://www.opendwg.org/
Pàgina oficial de l´Assossiació opendwg dedicada al dibuix en CAD. Com diu el text inicial: "The OpenDWG™ Alliance is an association of CAD customers and vendors committed to promoting Autodesk's AutoCAD DWG drawing file format as an open, industry-standard format for the exchange of CAD drawings."
http://www.geometry.net/math.html
Complerta base de dades i directori on podreu trobar pàgines interessants relacionades
amb la Geometria i les matemàtiques.
http://calculadora.edu365.com/
Complerta calculadora aplicada a diferents camps.
http://www.mathforum.com/mathed/index.html
Directori relacionat amb la Matematica i tots els camps d´aplicació possible. World Wide Web Resources for Mathematics Education. Pertany a la Drexel University.
http://inicia.es/de/reijon/dibujo.HTM
Directori de pàgines relacionades amb el Dibuix Tècnic.
http://www.edicionesrubio.com/recursos.htm
En format pdf us podeu baixar examens i exercicis de Dibuix Tècnic.
 
 
 
 

index

comentaris

Podeu suggerir direccions relacionades o comentaris

Aquesta pàgina ha obtingut 600 visites a dia 20/04/2002

© Copyright 2002
Jaume Domenech Larraz
Professor de Dibuix / Visual i Plàstica / TIC
domenech@larraz.com

T e c n o l o g i e s d e l a I n f o r m a c i ó i l a C o m u n i c a c i ó

index

Free Web Hosting