Danny's song...

笑聲刺在心
詞﹕湯正川 / 曲﹕
Kenneth Chan


實知道你在那邊
惟是假裝沒見面
仍舊想你常在心寄掛
只不過你心已別戀
從眼角偷偷望
你仍艷麗似朵花
懷裡你依傍
你在靜靜聽他講
微弱的笑刺在我心
微弱笑聲令我亂
還望祝你能遇真愛
可減我心內那恨慨

HomeDated 30 May 1999
Free Web Hosting