Danny's song...

離不開
詞﹕ 林敏驄 / 曲﹕ 林敏怡


 望海 望海 像這麼不該

 雲在曠 雲在曠 湧向未來

 在這一天 在這一刻

 像說時光不再

 仍願意留住你在腦海

 離不開 離不去

 全是你在腦海 全離不開

 而今天 微風輕蓋著心愛

 抱擁你的心載又載

 望海 望海 望向這星海

 甜蜜語 和暖 因你盪來

 就似不許 又再不許

 讓我離開你

 難讓我隨便說著變改

 離不開 離不去

 留住你在我心 全離不開

 而今天 微風輕蓋著心愛

 抱擁你的心載又載

 悄悄吹送 風聲雨碎風互碰

 仍是我和你在這星空

 離不開 離不去

 留住你在這天 全離不開

 由星空和風擁抱著心愛

 只因我的心永屬你

 抱擁你的心載又載


LyricsHomeDated 30 May 1999
Free Web Hosting