Danny's song...

令我傾心只有你
詞﹕鄭國江 / 曲﹕郭小霖


熱愛令心太累
亦再沒想愛誰
徒見美麗心醉真不易
能令我傾心只有你
似快樂的暢聚
象快樂的迅雷
情在震動與興奮的波動
能令我開心只有你
人生多失意
難令我懷愁累
情心一朝碎
留下了一點點
情人的眼淚
能令我傾心只有你
是錯誤的結聚
是美麗的愛情
難覓對象傾訴心中事
能令我傾心只有你

HomeDated 30 May 1999
Free Web Hosting