Danny's song...

偏偏喜歡你
詞﹕鄭國江 / 曲﹕陳百強


愁緒揮不去
苦悶散不去
為何我心一片空虛
感情已失去
一切都失去失去
滿腔恨愁不可消除
為何你的嘴裡總是那一句
為何我的心不會死
明白到愛失去
一切都不對
我又為何偏偏喜歡你
愛已是負累
相愛似受罪
心底如今滿苦淚
舊日情如醉
此際怕再追
偏偏痴心想見你
為何我心分秒想著過去
為何你一點都不記起
情義已失去
恩愛都失去
我卻為何偏偏喜歡你
Song LyricsHomeDated 30 May 1999