Danny's song...

偏偏喜歡你
詞﹕鄭國江 / 曲﹕陳百強


愁緒揮不去
苦悶散不去
為何我心一片空虛
感情已失去
一切都失去失去
滿腔恨愁不可消除
為何你的嘴裡總是那一句
為何我的心不會死
明白到愛失去
一切都不對
我又為何偏偏喜歡你
愛已是負累
相愛似受罪
心底如今滿苦淚
舊日情如醉
此際怕再追
偏偏痴心想見你
為何我心分秒想著過去
為何你一點都不記起
情義已失去
恩愛都失去
我卻為何偏偏喜歡你
Song LyricsHomeDated 30 May 1999
Free Web Hosting